Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/5298
Title: Особливості перебігу вагітності і пологів у жінок з набутими вадами серця
Other Titles: Особенности течения беременности и родов у женщин с приобретенными пороками сердца ;Features of the course of pregnancy and childbirth in women with acquired heart defects
Authors: Ліхачов, Володимир Костянтинович
Добровольська, Людмила Миколаївна
Тарановська, Олена Олексіївна
Ляховська, Тетяна Юріївна
Лихачов, Владимир Константинович
Добровольская, Людмила Николаевна
Тарановская, Елена Алексеевна
Ляховская, Татьяна Юрьевна
Likhachov, V. K.
Dobrovolskaya, L. N.
Taranovskаya, E. A.
Lyakhovskaya, T. Y.
Issue Date: 2013
Publisher: Київ «Поліграф плюс»
Citation: Ліхачов В. К. Особливості перебігу вагітності і пологів у жінок з набутими вадами серця / В. К. Ліхачов, Л. М. Добровольська, О. О. Тарановська [ та ін. ] //Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. – Київ : Поліграф плюс, 2013. – С. 231–234.
Abstract: Отже, у вагітних з вадами серця, порівняно із здоровими вагітними, частіше зустріча- лись такі ускладнення пологів, як слабкість пологової діяльності, кровотечі, асфіксія ново- народжених. Вищою була перинатальна смертність. Значно вищою була частота оператив- них втручань в пологах. Частіше спостерігалась гіпотрофія новонароджених.
Keywords: вади серця
вагітність
пологи
пороки сердца
беременность
роды
heart defects
pregnancy
parturition
ISBN: 978-966-8977-38-1
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/5298
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра акушерства і гінекології № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vadu_sercya.pdf149,74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.