Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/5401
Title: Спосіб підтвердження дезінвагінації при консервативному лікуванні інвагінації кишечнику у дітей (3)
Authors: Гриценко, Євген Миколайович
Гриценко, Микола Іванович
Issue Date: 21-Apr-2004
Publisher: Державний департамент інтелектуальної власності України
Citation: Деклараційний пат. на корисну модель № 7013 Україна A 61В 17/00 A 61В 5/00. Спосіб інвагінаційної апендектомії / Є. М. Гриценко, М. І. Гриценко. – u 201605840 ; заявл. 30.05.2016 ; опубл. 10.11.2016, Бюл. № 21.
Abstract: Спосіб діагностики дезінвагінаціі при консервативному лікуванні інвагінації кишечнику у дітей, що включає введення газу у пряму кишку під тиском не вище 120 мм рт ст., визначення наявності газу, що поступає із зонда, введеного в шлунок, який відрізняється тим, що визначають об'єм газу, що поступає по зонду, і при виділенні більше 1 літра газу встановлюють дезінвагінацію.
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/5401
Appears in Collections:Патенти
Інтелектуальна власність

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SposibPidtverdzhennyaDezinvaginacii3.pdf91,55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.