Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/5484
Title: Спосіб прогнозування перебігу перитоніту та визначення показань до виконання програмованих санацій черевної порожнини
Authors: Воронков, Денис Євгенійович
Костирной, Олександр Васильович
Гриценко, Євген Миколайович
Issue Date: 13-May-2013
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Деклараційний пат. на корисну модель № 79899 Україна МПК (2013.01) G 01N 33/00. Спосіб прогнозування перебігу перитоніту та визначення показань до виконання програмованих санацій черевної порожнини / Д. Є. Воронков, О. В. Костирной, Є. М. Гриценко. – u 201210715 ; заявл. 12.09.2012 ; опубл. 13.05.2013, Бюл. № 9.
Abstract: Спосіб прогнозування перебігу перитоніту та визначення показань до виконання програмованих санацій черевної порожнини, що включає визначення ряду показників стану пацієнта. Показники стану пацієнта оцінюються у балах по розробленій інтегральній шкалі та за допомогою спеціально розробленої програми вираховується загальна сума балів, по який оцінюється прогноз перебігу перитоніту, ймовірна летальність й обґрунтованість виконання програмованих санацій черевної порожнини.
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/5484
Appears in Collections:Патенти
Інтелектуальна власність

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
79899SposibPrognozPerit.pdf214,78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.