Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/5519
Title: Спосіб визначення потреби в ортодонтичному лікуванні
Authors: Смаглюк, Любов Вікентіївна
Ляховська, Анастасія Віталіївна
Сидоренко, Юліана Юріївна
Issue Date: 26-Oct-2015
Citation: Пат. 102147 Україна, МПК (2015.01) А61В 5/00 А61В 5/103 (2006.01) А61С 7/00. Спосіб визначення потреби в ортодонтичному лікуванні / Смаглюк Л.В., Ляховська А.В., Сидоренко А.Ю. – № u2014 12341; заявл. 17.11.2014; опубл. 26.10.2015, бюл. № 20.
Abstract: Спосіб визначення потреби в ортодонтичному лікуванні включає оцінку морфологічного стану зубощелепної системи за біометричним розрахунком контрольно-діагностичних моделей за допомогою штангеля і функціонального стану за допомогою проведення функціональних проб. При цьому проводять оцінку пропорцій обличчя і параметрів обличчя за горизонтальними і вертикальними орієнтовними лініями в анфас і у профіль, визначення естетичної кореляції положення губ, ясен, зубів, оцінку зубних та ясеневих показників, вимірюють відстані від верхньої та нижньої губ до носопідборідної лінії, величину носогубного кута. Оцінку функції жування проводять за допомогою електроміографії, під час якої реєструють амплітуду скорочень жувального і скроневого м'язів під час жувального навантаження на електроміографі.
Keywords: ортодонтичне лікування
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/5519
Appears in Collections:Патенти
Інтелектуальна власність

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sposib visnachennya.pdf210,58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.