Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/569
Title: Застосування пробіотиків у комплексній терапії захворювань тканин пародонту
Other Titles: Использование пробиотиков в комплексной терапии заболеваний тканей пародонта
Application of probiotics in the complex therapy of periodontal tissue diseases
Authors: Непорада, Каріне Степанівна
Берегова, Тетяна Володимирівна
Янковський, Дмитро Станіславович
Димент, Галина Семенівна
Давиденко, Сергій Володимирович
Манько, Анна Миколаївна
Сухомлин, Андрій Анатолійович
Непорада, Каринэ Степановна
Береговая, Татьяна Владимировна
Янковский, Дмитрий Станиславович
Димент, Галина Семеновна
Давиденко, Сергей Владимирович
Манько, Анна Николаевна
Сухомлин, Андрей Анатольевич
Neporada, K. S.
Berehova, T. V.
Yankovskiy, D. S.
Dyment, G. S.
Davidenko, S. V.
Manko, A. M.
Sukhomlyn, A. A.
Issue Date: 2010
Publisher: ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Науково-виробнича компанія «О.Д. Пролісок»
Citation: Застосування пробіотиків у комплексній терапії захворювань тканин пародонту : метод. рек. / К. С. Непорада, Т. В. Берегова, Д. С. Янковський [та ін.]. – Київ, 2010. – 24 с.
Abstract: Включення у традиційні схеми лікування хворих з хронічним генералізованим пародонтитом І-ІІ ступеня тяжкості мультипробіотика "Симбітер® ацидофільний концентрований" дозволяє підвищити ефективність лікування, прискорити клінічне одужання і зменшити частоту рецидивів хвороби. Природна резистентність бактерій, що входять до складу мультипробіотика „Симбітер® ацидофільний концентрований”, до більшості сучасних антибіотиків свідчить про доцільність його використання за умов антимікробної терапії хронічного генералізованого пародонтиту; Включение в традиционные схемы лечения больных с хроническим генерализованным пародонтитом I-II степени тяжести мультипробиотика "Симбитер® ацидофильный концентрированный» позволяет повысить эффективность лечения, ускорить клиническое выздоровление и уменьшить частоту рецидивов болезни. Естественная резистентность бактерий, входящих в состав мультипробиотика "Симбитер® ацидофильный концентрированный", в большинстве современных антибиотиков свидетельствует о целесообразности его использования в условиях антимикробной терапии хронического генерализованного пародонтита; Inclusion in the traditional treatment regimens of patients with chronic generalized periodontitis of the 1st and 2nd degree of severity of the multiprobiotic "Symbiter ® acidophilic concentrated" can improve the treatment efficiency, accelerate clinical recovery and reduce the incidence of relapses. The natural resistance of bacteria that are part of the multiprobiotic "Symbiter® Acidophilic Concentrated" to most modern antibiotics suggests the feasibility of its use in antimicrobial therapy of chronic generalized periodontitis
Keywords: пародонт
симбітер ацидофільний концентрований
хронічний генералізований пародонтит
пародонт
симбитер ацидофильный концентрированый
хронический генерализованый пародонтит
periodontium
symbiter Acidophilus concentrated
chronic generalized periodontitis
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/569
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра біологічної та біоорганічної хімії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sukhomlyn_Metod_Recomend_2010.pdf3,72 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.