Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/5758
Title: Профілактика стоматологічних захворювань
Other Titles: Профилактика стоматологических заболеваний
Prevention of dental diseases
Authors: Каськова, Людмила Федорівна
Каськова, Людмила Фёдоровна
Kaskova, L. F.
Амосова, Людмила Іванівна
Амосова, Людмила Ивановна
Amosova, L. I.
Карпенко, Ольга Олександрівна
Карпенко, Ольга Александровна
Karpenko, O. O.
Новікова, Світлана Чеславна
Новикова, Светлана Чеславна
Novikova, S. Ch.
Солошенко, Юлія Іванівна
Солошенко, Юлия Ивановна
Soloshenko, Yu. I.
Хміль, Олена Всеволодівна
Хмиль, Елена Всеволодовна
Khmil, E. V.
Абрамова, Олена Едуардівна
Абрамова, Елена Эдуардовна
Abramova, E. E.
Лещенко, Тетяна Олександрівна
Лещенко, Татьяна Александровна
Leshchenko, T. O.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво «Факт» м. Харків
Citation: Профілактика стоматологічних захворювань : підруч. для студ. вищих мед. навч. закл. / Л. Ф. Каськова, Л. І. Амосова, О. О. Карпенко [та ін.] ; за ред. проф. Л. Ф. Каськової. – Харків : Факт, 2011. – 392 с.
Abstract: У підручнику розглядаються питання, що висвітлюють анатомо-фізіологічні передумови, які за наявності певних чинників можуть призводити до виникнення стоматологічної патології у дітей. Викладено основи вчення про профілактику стоматологічних захворювань, закономірності формування здорового способу життя, роль гігієни і гігієнічного виховання населення. Детально розглянуто аспекти патогенетичної та етіотропної профілактики карієсу зубів і хвороб пародонта, антенатальної профілактики. Подано схеми організаційних заходів щодо впровадження комплексної системи профі- лактики з відображенням епідеміологічних методів обстеження. Призначається для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів, інтернів та лікарів-стоматологів.
Keywords: профілактика
діти
карієс
профілактика стоматологічних захворювань
підручник
профилактика
дети
кариес
профилактика стоматологических заболеваний
Prevention
children
caries
Prevention of dental diseases
учебник
book
ISBN: 978-966-637-697-1
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/5758
Appears in Collections:Навчально-методичні видання. Кафедра дитячої терапевтичної стоматології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
psz.pdf7,41 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.