Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/6062
Title: Спосіб хірургічного лікування мастоптозу
Other Titles: Способ хирургического лечения мастоптоза
Method of surgical treatment of mastoptosis
Authors: Гіленко, Іван Олексійович
Слюсарєв, Ілля Юр'євич
Соколов, Віктор Миколайович
Крижановський, Олександр Анатолійович
Гиленко, Иван Алексеевич
Слюсарев, Илья Юрьевич
Соколов, Виктор Николаевич
Hilenko, I.
Sokolov, V.
Sliusarev, I.
Kryzhanovsky, A. A.
Issue Date: 31-May-1996
Publisher: Державний департамент інтелектуальної власності МОН України
Citation: Пат. 22806 A Україна, МПК A61B 17/3209, A61B 17/322. Спосіб хірургічного лікування мастоптозу / І. О. Гіленко, І. Ю. Слюсарєв, В. М. Соколов [та ін.]; заявник та патентовласник Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава. – № 96052166; заявл. 31.05.1996; опубл. 21.04.1998.
Abstract: Спосіб хірургічного лікування мастоптозу, який включає передопераційну розмітку на залозі, з визначенням на шкірі нової локалізації сосково-ареолярного комплексу та площі висікаємої поверхні шкіри, розріз і декортикатицію шкіри з наступним її відшаруванням по периферії від розрізів, перенос сосково-ареолярного комплексу та його фіксацію на новому місті на харчуючій ніжці, укріплення залози та завершальна шкірна пластика, яка відрізняється тим, що нову локалізацію сосково-ареолярного комплексу на шкірі визначають за допомогою специфічної розмітки на залозі та розробленої таблиці, розріз шкіри під соском виконують у вигляді ромба з основою на субмамарній складці, шкіру відшаровують по периферії від розрізів на 2-5 см, а саму молочну залозу вітділяють від фасції великого грудного м'язу доверху на 3-6 см, та укріплюють за рахунок інвагінації кориона та накладання швів на паренхіму залози по ходу концентричних ліній; Способ хирургического лечения мастоптоза, включающий предоперационную разметку на железе, с обозначением на коже новой локализации сосково-ареолярного комплекса и площади иссекаемой поверхности кожи, разрез и декортикатицию кожи с последующей ее отслойкой по периферии от разрезов, перенос сосково-ареолярного комплекса и его фиксацию на новом месте на питающей ножке, укрепление железы и окончательной кожной пластики, отличающийся тем, что новую локализацию сосково-ареолярного комплекса на коже определяют с помощью специфической.разметки на железе и разработанной таблицы, разрез кожи под соском выполняют в виде ромба с основанием на субмаммарной складке, кожу отслаивают по периферии от разрезов на 2-5 см, а саму молочную железу отделяют от фасции большой грудной мышцы вверх на 3-6 см, и укрепляют посредством инвагинации кориона и наложения швов на паренхиму железы по ходу концентрических линий.
Keywords: мастоптоз
хірургічне лікування
мастоптоз
хирургическое лечение
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/6062
Appears in Collections:Патенти
Інтелектуальна власність

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mastoptoz.pdf112,22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.