Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/6137
Title: Принципи психокорекційної роботи з ВІЛ-інфікованими пацієнтами підліткового віку
Other Titles: Принципы психокорекционной работы с ВИЧ-инфицированными подростками
Principles psychocorrection work with HIV-infected patient adolescence
Authors: Скрипніков, Андрій Миколайович
Скрипников, Андрей Николаевич
Skrypnikov, A.
Ісаков, Рустам Ісроїлович
Исаков, Рустам Исроилович
Isakov, R.
Герасименко, Лариса Олександрівна
Герасименко, Лариса Александровна
Herasymenko, L.
Issue Date: 2009
Publisher: Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Citation: Скрипніков А. М. Принципи психокорекційної роботи з ВІЛ-інфікованими пацієнтами підліткового віку / А. М. Скрипніков, Л. О. Герасименко, Р. І. Ісаков // Журнал психиатрии и медицинской психологии. – 2009. – № 2. – С. 118−120.
Abstract: На підставі комплексного обстеження клініко-психопатологічних та психологічних особливостей ВІЛ-інфікованих підлітків були розроблені принципи психокорекционной роботи з ними. Основою таких заходів є корекція притаманній таким підліткам на особистісному рівні невпевненості в собі і тривожності, а також помилкових стереотипів щодо ВІЛ-інфекції та її наслідків. Психокорекційна робота в даному разі повинна бути комплексною й індивідуально-диференційованою, базуватися на принципах етапності; На основании комплексного обследования клинико-психопатологических и психологических особенностей ВИЧ-инфицированных подростков были разработаны принципы психокорекционной работы с ними. Основой таких мероприятий является коррекция присущей таким подросткам на личностном уровне неуверенности в себе и тревожности, а также ложных стереотипов относительно ВИЧ-инфекции и ее последствий. Психокоррекционная работа в данном случае должна быть комплексной и индивидуально дифференцированной, базироваться на принципах этапности; Based on a comprehensive survey of clinical-psychopathological and psychological features of HIV-infected adolescents have developed the principles work with them. The basis for such a correction is inherent in these adolescents at the individual level, self-doubt and anxiety, and false stereotypes about HIV and its consequences. Work in this case should be comprehensive and individually differentiated, based on the principles of phasing.
Keywords: ВІЛ-інфіковані підлітки
психотерапія
невротичні розлади
ВИЧ-инфицированные подростки
психотерапия
невротические расстройства
HIV-infected adolescence
psychotherapy
neurotic disorders
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/6137
Appears in Collections:Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Principles psychocorrection work with HIV-infected patient adolescence.pdf225,66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.