Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/616
Title: Використання сучасних методів навчання у вищому навчальному закладі
Other Titles: Использование современных методов обучения в высшем учебном заведении
Authors: Оленець, Світлана Юріївна
Оленец, Светлана Юрьевна
Olenets, S.Yu
Issue Date: 2016
Publisher: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Citation: Оленець С. Ю. Використання сучасних методів навчання у вищому навчальному закладі / С.Ю. Оленець // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгво-дидактики, психології і педагогіки вищої школи: зб. статей І Всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Полтава, 11–12 травня 2016 р. / М-во охорони здоров’я, ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», Інститут психології та соціального захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльностті [та ін.]. – Харків : ТОВ «Тім Пабліш Груп», 2016. – С. 168–171.
Abstract: У статті досліджено сучасні способи навчання, їх специфіку, переваги та недоліки кожного із методів; The article deals with the modern methods of learning, their specific, advantages and disadvantages of each method;В статье исследованы современные способы обучения, их специфика, преимущества и недостатки каждого из методов.
Keywords: методи навчання
освітня сфера
дидактика
teaching methods
education sector
didactics
методы обучения
образовательная сфера
дидактика
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/616
Appears in Collections:Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metody_navchannya.pdf295,23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.