Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/6452
Title: Спосіб лікування еруптивного гінгівіту у дітей
Authors: Шешукова, Ольга Вікторівна
Поліщук, Тетяна Вікторівна
Труфанова, Валентина Петрівна
Issue Date: 2018
Publisher: Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи “Укрмедпатентінформ” МОЗ України
Citation: Шешукова О. В. Спосіб лікування еруптивного гінгівіту у дітей : інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я № 218-2017 / О. В. Шешукова, Т. В. Поліщук, В. П. Труфанова. – Київ, 2017. – 5 с.
Abstract: Застосування розробленого спосібу лікування еруптивного гінгівіту у дітей віком 6-12 років призвело до підвищення клінічної ефективності лікування, сприяє профілактиці запальних захворювань пародонту та не має побічних ефектів. Динаміка індексів показала меншу частоту рецидивів еруптивного гінгівіту при використанні запропонованих препаратів, та аналогічну закономірність коливань для інших індексів. На підставі отриманих даних не було встановлено достовірних відмінностей при порівнянні середніх значень гігієнічного індексу Федорова-Володкіної для груп дітей з еруптивним гінгівітом та інтактними яснами, в обох групах він відповідав задовільному рівню гігієни. Внаслідок чого, можна зробити висновок про те, що підвищена кількість зубного нальоту не є основною умовою розвитку запального процесу в тканинах пародонту. Отримані результати дозволили встановити, що гігієна порожнини рота та стан тканин пародонту після лікування запропонованою методикою мали кращі показники ніж при традиційному лікуванні. Запропонований метод лікування дозволяє досягти ефективних та стабільних клінічних результатів.
Keywords: діти
еруптивний гінгівіт
пробіотики
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/6452
Appears in Collections:Інформаційні листи
Інтелектуальна власність

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sposib_likuvannya_eruptyvnoho_hinhivitu_u_ditey_(2).pdf231,94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.