Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/6593
Title: Англійська мова для фахівців у галузі медицини (Частина І) : підручник
Authors: Знаменська, Іванна Владиславівна
Знаменская, Иванна Владиславовна
Znamenska, I. V.
Пісоцька, Олена Олександрівна
Песоцкая, Елена Александровна
Pisotska, O. O.
Костенко, Вікторія Геннадіївна
Костенко, Виктория Геннадиевна
Kostenko, V. G.
Issue Date: 2010
Citation: Знаменська І. В. Англійська мова для фахівців у галузі медицини (Ч. І) : підруч. з англійської мови для студентів вищих медичних навчальних закладів України ІІІ–ІV рівнів акредитації / І. В. Знаменська, О. О. Пісоцька, В. Г. Костенко. – Полтава : ТОВ АСМІ, 2010. – 268 с.
Abstract: Знання іноземних мов є важливою передумовою для налагодження особистих, культурних, професійних та економічних контактів. Зростаючі потреби в спілкуванні та співпраці між країнами і людьми з різними мовними та культурними традиціями, зміни освітніх концепцій, перехід від традиційних форм навчання до пошуку нових, ефективніших вимагають суттєвих змін у підході до викладання іноземних мов в вищій школі, особливо в умовах кредитно-модульної системи навчання відповідно до вимог Болонського процесу. З урахуванням оновлених цілей, методів та освітніх технологій навчання іноземним мовам на основі програми з англійської мови для вищих медичних закладів освіти України ІІІ-ІУ рівнів акредитації створений підручник з англійської мови “English for Medical Specialists”. Його мета – сприяти розвиткові та поглибленню базових навичок фахового спілкування, що передбачає оволодіння відповідними фонетичними, лексичними, граматичними та стилістичними засобами. При цьому автори намагалися сприяти засвоєнню лінгвістичного компоненту мови у нерозривному поєднанні з соціокультурним компонентом та прагматичною ефективністю. Підручник складається з двох частин – для студентів першого та другого року навчання. Перша частина містить 2 розділи, що включають 38 уроки, друга частина – 3 розділи, тобто 27 уроків (з 39 по 65). Кожну частину доповнює матеріал зі словотворення, граматичний довідник та словник. Підручник включає автентичні чи частково адаптовані тексти фахового спрямування, що належать до наукового, науково-популярного та офіційно-ділового стилів різних жанрів, наприклад, інструкції до вживання ліків, статті з довідників, фрагменти наукових журнальних статей, історії хвороб. Усі тексти містять слова та граматичні конструкції високочастотного вжитку, а також терміни вузьких тематичних сфер. Чимало текстів супроводжується фото, малюнками. Запропонована система вправ спрямована на розвиток різних видів мовленнєвої діяльності та містить завдання різного ступеня складності.
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/6593
Appears in Collections:Навчально-методичні видання. Кафедра іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Anhliiska_mova_dlia_fakhivtsiv.pdf4,55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.