Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/6742
Title: Сучасні способи інформаційного забезпечення навчального процесу
Other Titles: Ways ot informational modern maintenance of educational process
Authors: Скрипников, Петро Миколайович
Скрипнікова, Таїса Петрівна
Марченко, Алла Володимирівна
Хміль, Тетяна Андріївна
Дубина, Віталій Олексійович
Skripnikov, Р. M.
Skripnikova, T. P.
Marchenko, A. V.
Khmil, T. A.
Dubyna, V. O.
Issue Date: 2011
Publisher: Міністерство охорони здоров’я України, Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти, Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
Citation: Сучасні способи інформаційного забезпечення навчального процесу / П. М. Скрипніков, Т. П. Скрипнікова, А. В. Марченко [та ін.] // Нові напрямки впровадження кредитно‒модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних і фармацевтичному навчальних закладах України ІІІ-ІV рівнів акредитації : матеріали Всеукр. наук. навч.‒метод. конф., Тернопіль, 12‒13 травня 2011 р. – Тернопіль, 2011. ‒ С. 513‒514.
Abstract: До сучасних способів інформаційного забезпечення навчального процесу належить дистанційне навчання. У тезах подано впровадження дистанційних технологій у післядипломну освіту лікарів-стоматологів, що дозволяє більш повно реалізувати можливості безперервної післядипломної освіти і має економічну ефективність; Modern methods of information supply of educational process refers to distance learning. In the the sis are the introduction of distance technology in post graduate education of dentists that allows you to more fully realize the possibilities of continuing post-graduate educational and economic efficiency.
Keywords: інформаційне забезпечення
навчальний процес
дистанційне навчання
informational modern maintenance
educational process
distance learning
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/6742
Appears in Collections:Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ways ot informational modern maintenance .pdf283,27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.