Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/6818
Title: Спосіб одержання резорбтивного біологічно активного шовного матеріалу
Authors: Бананін, Анатолій Андрійович
Скрипніков, Микола Сергійович
Супруненко, Сергій Миколайович
Костенко, Віталій Олександрович
Проніна, Олена Миколаївна
Issue Date: 2003
Citation: Патент UA )56562 МПК A61L17/00 Спосіб одержання резорбтивного біологічно активного шовного матеріалу / Бабанін А. А., Скрипніков М. С., Супруненко С. М., Костенко В. О., Проніна О. М. ; заявник ВДНЗУ УМСА. — № u 2002076061; заявл. 22.07.2002; опубл. 15.05.2003, Бюл. № 5.
Abstract: Спосіб одержання резорбтивного біологічно активного шовного матеріалу, що включає обробку останнього розчином біологічно активної речовини, який відрізняється тим, що до формування нитки проводиться електролізна імпрегнація нарізаних смужок біологічної сировини (ламелей), що використовуються для виготовлення шовного матеріалу, у розчині біологічно активної речовини.; Способ получения резорбтивного биологически активного шовного материала, включающий обработку последнего раствором биологически активного вещества, который отличается тем, что к формированию нити проводится электролизная импрегнация нарезанных полосок биологического сырья (ламелей), которые используются для изготовления шовного материала в растворе биологически активного вещества.
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/6818
Appears in Collections:Патенти
Інтелектуальна власність. Кафедра анатомії з клінічною анатомією та оперативною хірургією
Інтелектуальна власність. Кафедра хірургії № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
getdocument (2).pdf111,19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.