Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/687
Title: Актуальні питання внормованості терміносистеми ортопедичної стоматології у формуванні професійних компетенцій на післядипломному етапі освіти
Authors: Лещенко, Тетяна Олександрівна
Шарбенко, Тетяна Вячеславівна
Юфименко, Вікторія Георгіївна
Issue Date: 2017
Publisher: Видавництво "Астрая"
Citation: Лещенко Т. О. Актуальні питання внормованості терміносистеми ортопедичної стоматології у формуванні професійних компетенцій на післядипломному етапі освіти / Т. О. Лещенко, Т. В. Шарбенко, В. Г. Юфименко // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : збірник статей ІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнародною участю (м.Полтава, 8 - 9 червня 2017 р.). – Полтава : Вид-во "Астрая", 2017. – С. 139–144.
Abstract: Висвітлені лексико-граматичні особливості термінів з ортопедичної стоматології; проаналізовані найпоширеніші помилки їх застосування в науковому стилі; Проанализированы лексико-грамматические особенности терминов ортопедической стоматологии и распространенные ошибки их употребления в научном стиле.
Keywords: внормованість медичних термінів
терміни з ортопедичної стоматології
унормированность медицинских терминов
термины ортопедической стоматологии
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/687
Appears in Collections:Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aktualni.pdf594,35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.