Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/6948
Title: Використання додаткових методів обстеження в діагностиці захворювань скронево-нижньощелепного суглоба
Authors: Яценко, Ігор Володленович
Аветіков, Давид Соломонович
Яценко, Олег Ігорович
Ставицький, Станіслав Олександрович
Яценко, Игорь Володленович
Аветиков, Давид Соломонович
Яценко, Олег Игоревич
Ставицкий, Станислав Александрович
Yatsenko, I.
Avetikov, D.
Yatsenko, O.
Stavitskiy, S.
Issue Date: 2014
Publisher: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Citation: Використання додаткових методів обстеження в діагностиці захворювань скронево-нижньощелепного суглоба / І. В. Яценко, Д. С. Аветіков, О. І. Яценко, С. О. Ставицький // Актуальні проблеми стоматології, щелепно-лицевої хірургії, пластичної та реконструктивної хірургії голови та шиї : матеріали Всеукраїнської наук.-прак.конф. з міжнародною участю присв. 150-річчю з дня народ. проф. Фабриканта М.Б. та 45-річчю кафедри хір.стом. УМСА. – Полтава, 2014. – С. 78–79.
Abstract: Подальша розробка питань тепловізіографії з їх науковим трактуванням, дає можливість включити цей об'єктивний метод дослідження в арсенал діагностичних прийомів для диференціальної діагностики різних патологічних процесів у СНЩС; Дальнейшая разработка вопросов тепловизиографии с их научным трактовкой, дает возможность включить этот объективный метод исследования в арсенал диагностических приемов для дифференциальной диагностики различных патологических процессов в ВНЧС; Further development of thermal imaging problems with their scientific interpretation enables to include this objective method of research into the arsenal of diagnostic techniques for differential diagnosis of various pathological processes in the CNS.
Keywords: захворювання СНЩС
діагностика захворювань СНЩС
тепловізіографія
заболевания ВНЧС
диагностика заболеваний ВНЧС
тепловизиография
diseases of the TMJ
diagnosis of TMJ diseases
thermal imaging
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/6948
Appears in Collections:Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fabrik 13.pdf270,54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.