Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/6970
Title: Клініко-морфологічне обгрунтування профілактики післяопераційних патологічних рубців, що локалізовані в ділянках голови та шиї у хворих, схильних до їх утворення
Authors: Аветіков, Давид Соломонович
Скрипник, Володимир Михайлович
Аветиков, Давид Соломонович
Скрипник, Владимир Михайлович
Avetikov, D.
Skripnik, V.
Issue Date: 2011
Publisher: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Citation: Аветіков Д. С. Клініко-морфологічне обгрунтування профілактики післяопераційних патологічних рубців, що локалізовані в ділянках голови та шиї у хворих, схильних до їх утворення / Д. С. Аветіков, В. М. Скрипник // Актуальні питання та проблеми розвитку стоматології на сучасному етапі. Збірник наукових праць присвячених 75-річчю проф. Рубаненка В.В. – Полтава: Тов «АСМІ», 2011. – С. 180–181.
Abstract: Після проведення аналізу фундаментальних видань та періодичних наукових публікацій, було визначено, що поняття «схильність до утворення патологічних рубців» на сьогоднішній день не обґрунтовано ні з клінічної, ні з морфологічної точки зору. Передбачається, що дана робота дозволить підвищити якість комплексної профілактики патологічних рубців та мінімізувати їх післяопераційні прояви; После проведения анализа фундаментальных изданий и периодических научных публикаций, было определено, что понятие «склонность к образованию патологических рубцов» на сегодняшний день необоснованно ни с клинической, ни с морфологической точки зрения. Предполагается, что данная работа позволит повысить качество комплексной профилактики патологических рубцов и минимизировать их послеоперационные проявления; After analyzing fundamental editions and periodical scientific publications, it was determined that the concept of "predisposition to the formation of pathological scarring" is not substantiated from the clinical or morphological point of view today. It is supposed that this work will improve the quality of complex prevention of pathological scarring and minimize their postoperative manifestations.
Keywords: патологічні рубці
щелепно-лицева ділянка
профілактика рубців
патологические рубцы
челюстно-лицевая область
профилактика рубцов
pathological scars
maxillofacial area
scar prevention
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/6970
Appears in Collections:Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ruban 4 2011.pdf186,06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.