Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/6980
Title: Педагогічний діалог у діяльності вчителя Великої Британії
Authors: Романко, Ірина Григорівна
Романко, Ирина Григорьевна
Romanko, I. H.
Issue Date: 2008
Citation: Романко І. Г. Педагогічний діалог у діяльності вчителя Великої Британії / І. Г. Романко // Вісник Черкаського нац. ун-ту ім. Богдана Хмельницького. – Серія: «Педагогічні науки» – 2008. – Вип. 124 – С. 13–16.
Abstract: Nowadays in Great Britain the idea if dialogue has the most significance and it can cause to search the new ways of its realization. The development of communicative system stimulates to find perspective potentials of educational dialogue; У Великій Британії у наш час в умовах гуманізації та індивідуалізації навчання особливе значення має ідея діалогу, яка може „заразити” та спонукати багатьох до пошуку шляхів її реалізації. Розвиток комунікативної системи дозволив не тільки глибше проникнути в суть явища, але й побачити перспективні можливості навчального діалогу; В настоящее время в Великой Британии, в условиях гуманизации и индивидуализации учебного процесса большое значение имеет идея диалога, которая может «заразить» и стимулировать к поиску путей ее реализации. Развитие коммуникативной системе позволило не только проникнуть в смысл явления, но и увидеть перспективные возможности учебного диалога.
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/6980
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pedahohichnyi_dialoh_u_diialnosti.pdf213,01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.