Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/700
Title: Складні випадки перекладу термінів терапевтичної стоматології
Authors: Лещенко, Тетяна Олександрівна
Шарбенко, Тетяна В'ячеславівна
Юфименко, Вікторія Георгіївна
Issue Date: May-2016
Publisher: Харків ТОВ "Тім Пабліш Груп"
Citation: Лещенко Т. О. Складні випадки перекладу термінів терапевтичної стоматології / Т. О. Лещенко, Т. В. Шарбенко, В. Г. Юфименко // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей І Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Полтава, 11–12 травня 2016 р. / М-во охорони здоров'я, ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», Інститут психології та соціального захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. – Харків : ТОВ «Тім Пабліш Груп», 2016. – С. 115–123.
Abstract: Висвітлені труднощі перекладу з російської мови термінів терапевтичної стоматології; проаналізовані найпоширеніші помилки їх застосування в науковому стилі. Проанализированы языковые особенности терминов терапевтической стоматологии и распространенные ошибки их употребления в научном стиле ; приведены сложные случаи перевода с русского языка. Analyzed the linguistic features of terms therapeutic dentistry and common mistakes of their use in scientific style. Shows the difficulties of translation from Russian.
Keywords: внормованість медичних термінів
переклад
терміни з терапевтичної стоматології
унормированность медицинских терминов
термины терапевтической стоматологии
ationing of medical terms
terms of therapeutic dentistry
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/700
Appears in Collections:Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Skladni.pdf465,3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.