Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/701
Title: Обгрунтування вибору методу лікування ортодонтичних пацієнтів із вкороченням вуздечки язика I-III видів
Other Titles: Обоснование выбора метода лечения ортодонтических пациентов с укорочением уздечки языка I-III видов
Authors: Головко, Нонна Василівна
Наджиб, Іяд Н. А.
Golovko, N. V.
Najib, I.
Issue Date: 2014
Publisher: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Citation: Головко Н. Обгрунтування вибору одмету лікування ортодонтичних пацієнтів із вкороченням вуздечки язика I-III видів / Н. Головко, І. Наджиб // Вісник проблем біології і медицини. – 2014. – № 2. – С. 111–114.
Abstract: Обстеження 259 ортодонтичних пацієнтів з І-ІІІ видами вкорочення вуздечки язика показало, що зі що зі збільшенням ступеня вкорочення вуздечки відбувається зменшення довжини та висоти язика, збільшення його ширини. Довжина вуздечки при І виді її вкорочення менша від довжини нормальної вуздечки на 2,46 мм, при ІІ виді на 9,46 мм, при ІІІ виді – на 15,43 мм. Вивчення обсягу рухів язика дозволило припустити про порушення його розташування в порожнині рота; бічна телерентгенографія з контрастуванням підтвердила аномалійне розташування спинки та кінчика язика, збільшення вільного простору між піднебінням та спинкою до 51,79 %. Отримані результати дозволили обгрунтувати необхідність комплексного методу лікування та обсяг заходів залежно від виду вкорочення вуздечки язика.; Обследование 259 ортодонтических пациентов с І-ІІІ видами укорочения уздечки языка показало, что с увеличением степени укорочения отмечается уменьшение длины и высоты язика, увеличение его ширины. Длина уздечки при І виде ее укорочения меньше длины нормальной уздечки при на 2,46 мм, при ІІ виде на 9,46 мм, при ІІІ виде – на 15,43 мм. Изучение объема движений языка позволило предположить о нарушении его расположения в полости рта; боковая телерентгенография с контрастированием подтвердила аномалийное положение спинки и кончика язика, увеличение свбодного пространства между твердым небом и спинкой до 51,79 %. Полученные результати позволили обосновать необходимость комплексного метода лечения и объем мероприятий в зависимости от вида укорочения уздечки.
Keywords: ортодонтичні пацієнти
вкорочена вуздечка язика
розміри язика
розміри вуздечки
телерентгенографія
ортодонтические пациенты
укороченная уздечка языка
размеры языка
orthodontic patients
shortened lingual frenulum,
the size of the tongue
the size of frenulum
teleroentgenography
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/701
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра післядипломної освіти лікарів-ортодонтів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
obdryntyvannja_vubory.pdf109,43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.