Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/7097
Title: Коучинг-технології на заняттях мовного циклу: до питання впровадження і контролю навчальних досягнень студентів
Authors: Жовнір, Марина Миколаївна
Issue Date: Mar-2018
Publisher: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Citation: Жовнір М. М. Коучинг-технології на заняттях мовного циклу: до питання впровадження і контролю навчальних досягнень студентів / М. М. Жовнір // Актуальні питання контролю якості освіти у вищих навчальних закладах : матер. науково-практичної конференції, Полтава, 22 березня 2018 р. – Полтава : ВДНЗУ "УМСА", 2018. – С. 91–93.
Abstract: Висвітлено особливості коучингу як механізму, що скеровує діяльність студента на реалізацію поставлених перед ним цілей, та роль коуч-технології під час навчання у вищих освітніх закладах. Акцентовано увагу на специфіці використання засобів лінгво-коучингу на заняттях мовного циклу. Розглянуто особливості реаліза¬ції коучингу під час контролю навчальних досягнень студентів; The article deals with сoaching as mechanism that directs student's development to goals achievement. The author studies the role of сoaching in the process of training in the higher educational System. Attention is focused on the specifics of usage of linguistic сoaching tools in teaching linguistic cycle classes. Peculiarities of сoaching realization during control of students educational achievements are examined.
Keywords: коучинг
лінгвістичний коучинг
наставництво
педагогічна технологія
оцінювання
моніторинг
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/7097
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра українознавства та гуманітарної підготовки
Актуальні питання контролю якості освіти у вищих медичних навчальних закладах

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zhovnir M.pdf268,7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.