Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/7285
Title: Про захворюваність на злоякісні новоутворення щелепно-лицевої ділянки населення Полтавської області
Authors: Соколова, Наталія Афанасіївна
Аветіков, Давид Соломонович
Волошина, Людмила Іванівна
Тараканова, Олена Іллінічна
Соколова, Наталья Афанасьевна
Аветиков, Давид Соломонович
Волошина, Людмила Ивановна
Тараканова, Елена Иллинична
Sokolova, N. A.
Avetikov, D. S.
Voloshina, L. I.
Tarakanova, E. I.
Issue Date: 2013
Publisher: Укрмедпатентінформ
Citation: Про захворюваність на злоякісні новоутворення щелепно-лицевої ділянки населення Полтавської області : інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я № 299 - 2013 / Н. А. Соколова, Д. С. Аветіков, Л. І. Волошина, О. І. Тараканова. – Київ, 2013. – Вип. 25 з проблеми «Стоматологія». – 4 с.
Abstract: Організація якісної онкологічної допомоги та профілактика злоякісних новоутворень на сьогодні залишаються актуальними в державі. Ця група захворювань впродовж останніх років стійко займає друге місце в структурі смертності населення, насамперед працездатного віку, поступаючись тільки патології серцево-судинної системи.; Организация качественной онкологической помощи и профилактика злокачественных новообразований на сегодня остаются актуальными в государстве. Эта группа заболеваний на протяжении последних лет устойчиво занимает второе место в структуре смертности населения, прежде всего трудоспособного возраста, уступая только патологии сердечно-сосудистой системы.; The organization of high-quality oncological care and prevention of malignant neoplasms remains relevant in the country today. This group of diseases in recent years has consistently taken second place in the structure of mortality, especially working age, yielding only pathology of the cardiovascular system.
Keywords: злоякісні новоутворення
щелепно-лицева хірургія
полтавська область
злокачественные новообразования
челюстно-лицевая хирургия
полтавская область
malignant neoplasms
maxillofacial surgery
Poltava
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/7285
Appears in Collections:Інформаційні листи
Інтелектуальна власність

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
№ 299 - 2013.pdf65,08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.