Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/7471
Title: Показники стоматологічної захворюванності дітей Полтавської області
Authors: Каськова, Людмила Федорівна
Андріянова, Ольга Юріївна
Шешукова, Ольга Вікторівна
Амосова, Людмила Іванівна
Левченко, Наталія Валентинівна
Сіркович, Ірина Олександрівна
Каськова, Людмила Фёдоровна
Андриянова, Ольга Юрьевна
Шешукова, Ольга Викторовна
Амосова, Людмила Ивановна
Левченко, Наталия Валентиновна
Сиркович, Ирина Александровна
Kaskova, L. F.
Andriyanova, O. Yu.
Sheshukova, O. V.
Amosova, L. I.
Levchenko, N. V.
Sirkovich, I. O.
Issue Date: 2007
Publisher: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Citation: Показники стоматологічної захворюванності дітей Полтавської області./ Л. Ф. Каськова, О. Ю. Андріянова, О. В. Шешукова [та ін.] // Науковий вісник Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця. – 2007. – С. 105–106.
Abstract: Обстеження стану стоматологічного здоров'я дітей різних регіонів України свідчать про зростання показників захворюваності карієсом та його ускладненнями, ріст патології тканин пародонта та зубощелепних аномалій. Причини екологічного характеру відіграють одну з провідних ролей у захворюваності карієсом та у виникненні патології зубощелепної системи. Каріозні ураження діагностуються вже в однорічних дітей, а поширеність карієсу серед трирічних дітей різних регіонів України становить від 9,05% до 58,0%, його інтенсивність коливається в межах від 0,77 до 2,48 зуба, а інтенсивність ускладнень карієсу постійних зубів досягає у 12-річних дітей 0,24±0,08 зуба. За даними раніше проведених епідеміологічних досліджень поширеність зубощелепних аномалій у дітей України складає 33-78%. Дані про розповсюдженість захворювань губ у дітей України в доступних джерелах відсутні, за даними російських авторів вона коливається від 6,8 до 22,5%. Метою нашого дослідження стало вивчення розповсюдженості та інтенсивності стоматологічної патології та стану гігієни порожнини рота у дітей Полтавської області. Матеріали та методи дослідження Вивчений і оцінений рівень стоматологічного здоров'я у 2025 осіб (953 хлопчика, 1072 дівчинки) віком від 3 до 15 років, які постійно проживають у різних районах Полтавської області та місті Полтава. Для оцінки стану твердих тканин зубів використовували індекси карієсу зубів (кп, кп+КПУ, КПУ), стан тканин пародонта оцінювався за папілярно-маргшально-альвеолярним індексом (РМА), гігієнічний стан порожнини рота за індексом Федорова-Володкіної, клінічні прояви флюороза оцінювали згідно з класифікацією Мюллєра (1975), відмічали наявність будь-якої патології прикусу та порушень з боку червоної облямівки губ. Результати обстеження фіксувались на розробленій карті епідеміологічного обстеження.
Keywords: Показники стоматологічної захворюванності
діти
Полтавська область
обстеження
карієс
ускладнення
молочні зуби
постійні зуби
ISSN: 1998-3719
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/7471
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра дитячої стоматології
Наукові праці. Кафедра дитячої терапевтичної стоматології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pokazniki_stomatologIchnoYi_zahvoryuvannostI_dItey_PoltavskoYi_oblastI.pdf332,69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.