Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/749
Title: Клініко-морфологічна характеристика ангіосомних клаптів з скроневої і тім'яної ділянок для заміщення дефектів і деформацій на голові і шиї
Other Titles: Клинико-морфологическая характеристика ангиосомных лоскутов из височной и теменной областей для замещения дефектов и деформаций на голове и шее
Authors: Аветіков, Давид Соломонович
Каплун, Дмитро Володимирович
Данільченко, Світлана Іванівна
Аветиков, Давид Соломонович
Каплун, Дмитрий Владимирович
Данильченко, Светлана Ивановна
Issue Date: 2014
Publisher: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Citation: Аветіков Д. С. Клініко-морфологічна характеристика ангіосомних клаптів з скроневої і тім'яної ділянок для заміщення дефектів і деформацій на голові і шиї / Д. С. Аветіков, Д. В. Каплун, С. І. Данільченко // Вісник проблем біології і медицини. – 2014. – Вип. 2. – Т. 1 (107). – С. 33–36.
Abstract: Проблема заміщення дефектів і деформацій на голові і шиї впродовж багатьох років залишається актуальною. На сьогодні вона обумовлена наявністю величезної категорії хворих, хірургічне лікування яких є медико-соціальною проблемою. Клапті з скроневої і тім'яної ділянок є перспективними для заміщення дефектів і деформацій на голові і шиї. Проте для правильного їх підйому і мобілізації необхідно враховувати топографоанатомічні дані про поверхневу скроневу артерію, які варіюють і залежать від форми голови. Враховуючи дані проведених топографоанатомічних досліджень і комп'ютерного моделювання гілок поверхневої скроневої артерії, в клініці оптимізовані методики підйому і мобілізації ангіосомних передаурикулярних, постаурикулярних і фасціальних скронево-тім'яних клаптів. Результат цих операцій задовільний; Проблема замещения обширных дефектов на голове и шее на протяжении многих лет остается актуальной. На сегодняшний день она обусловлена наличием огромной категории больных, хирургическое лечение которых является медико-социальной проблемой. Лоскуты из височной и теменной областей являются перспективными для замещения дефектов и деформаций на голове и шее. Однако для правильного их подъема и мобилизации необходимо учитывать топографоанатомические данные о поверхностной височной артерии, которые варьируют и зависят от формы головы. Учитывая данные проведенных топографоанатомических исследований и компьютерного моделирования ветвей поверхностной височной артерии, в нашей клинике оптимизированы методики подъема и мобилизации ангиосомных преаурикулярных, постаурикулярных и фасциальных височно-теменных лоскутов. Результат этих операций удовлетворительный.
Keywords: ангіосом
поверхнева скронева артерія
скронево-тім’яний клапоть
ретроаурикулярний клапоть
ангиосом
поверхностная височная артерия
височно-теменной лоскут
ретроаурикулярний лоскут
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/749
Appears in Collections:Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
angiosom.pdf161,36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.