Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/7553
Title: Релігійна компонента філософського світогляду Т. Масарика у працях І. Мірчука
Authors: Білецька, Вікторія Вікторівна
Билецкая, Виктория Викторовна
Biletska, V. V.
Issue Date: 31-May-2017
Publisher: Інститут інноваційної освіти
Citation: Білецька В. В. Релігійна компонента філософського світогляду Т. Масарика у працях І. Мірчука / В. В. Білецька // Гуманітарні та суспільні науки в Східній Європі: досягнення і перспективи : матеріали наукового симпозіуму, Мінськ, 31 травня 2017 року. – Мінськ : Інститут інноваційної освіти, 2017. – С. 6–9.
Abstract: Вагомий внесок у дослідження особливостей розвитку і становлення філософії слов’янських народів зробили філософи української діаспори. Серед них чільне місце належить мислителю, філософу слов’янської духовності Івану Мірчуку. Незважаючи на широкий світогляд та значний спектр наукових зацікавлень вченого, провідною темою його філософії було питання пошуку спільних засад і основ філософського мислення слов’янський народів (українського, чеського, польського тощо), визначення їх філософських проблем та формулювання перспектив. У контексті цього І. Мірчук досить часто вдавався до дедуктивного метолу, аналізуючи спільні риси філософських потенцій окремих народів і на основі цього деталізував специфіку національних філософій. Особливу увагу мислитель звертав на окремих філософів як представників національного світогляду, які на своїх ідеалах виховували цілі покоління громадян. Серед таких мислителів можемо назвати ім’я І. Канта, Г. Сковороди, Т. Масарика, котрі своєю філософською творчістю відбивали специфіку об’єктивного духу свого народу.
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/7553
Appears in Collections:Наукові праці. Фаховий медико-фармацевтичний коледж

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Biletska V.V. 11.pdf199,12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.