Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/7557
Title: Вольфіанська філософія П. Лодія у творчій спадщині І. Мірчука
Authors: Білецька, Вікторія Вікторівна
Билецкая, Виктория Викторовна
Biletska, V. V.
Issue Date: 26-May-2017
Publisher: Видавничий дім "Гельветика", 2017
Citation: Білецька В. В. Вольфіанська філософія П. Лодія у творчій спадщині І. Мірчука / В. В. Білецька // Сучасні тенденції розвитку науки : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Харків, 26-27 травня 2017 року. – Херсон: Видавничий дім "Гельветика", 2017. – Ч. 2. – С. 151–154.
Abstract: У статті «Петро Лодій та його переклад «Еlementa Philosophiae» Баумейстера» український філософ І. Мірчук наголошував на важливому значенні львівського наукового осередку у поширенні вольфіанської філософії на українських землях наприкінці XVIII на початку XIX століття. У цей час західноукраїнські землі дали українському народові велику кількість відомих діячів науки та культури серед яких: професори І. Земанчик, А. Дудрович, В. Довгович, П. Лодій, О. Духнович, відомий лікар-хірург І. Орлай та багато інших. Лише невелика частина цих видатних людей залишилася працювати на Батьківщині. Інші, шукаючи кращих умов для інтелектуальної праці, виїхали до Харкова, Одеси і навіть - Петербургу. Наголошуючи на обмеженості та суперечливому характері відомостей про долю цих корифеїв української науки у наукових дослідженнях, І. Мірчук особливу увагу зосереджує на одному із відомих репрезентантів вольфіянської філософської системи на західноукраїнських землях П. Лодію. Відсутність відомостей про життя та вплив наукових досягнень західноукраїнського вольфіанця на розвиток вітчизняної академічної філософії І. Мірчук вважав доволі актуальною проблемою для української філософської думки.
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/7557
Appears in Collections:Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Biletska V.V. 12.pdf146,74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.