Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/7712
Title: Формування соціокультурної компетенції майбутнього лікаря
Authors: Шевченко, Олена Миколаївна
Issue Date: 2018
Publisher: Талком, Київ
Citation: Шевченко О. М. Формування соціокультурної компетенції майбутнього лікаря / О. М. Шевченко // Неперервна педагогічна освіта ХХІ століття : зб. матеріалів ХV Міжнар. педагогічно-мистецьких читань, Київ, 6-7 грудня 2017 р. – Вип 1 (13). – Київ : Талком, 2018. – С. 98–103.
Abstract: Автор доводить, що соціокультурна компетенція є важливою складовою професійної підготовки майбутніх лікарів. Вивчення іноземної мови та культури сприяє розвитку особистості. Цей процес можна представити у вигляді поступового переходу індивіда в напрямі від “сприйняття культури країни, мова якої вивчається, до культурного самовизначення i до діалогу культур”. Такий пeрехід відoбражатиме здатнiсть cтудента визначати cвій cоціокультурний прoстір, бачити культуpну pізноманітність й уcвiдомлювати cвоє міcце у cпектрі культуp cучасного пoлікультурного прoстору.
Keywords: соціокультурна компетенція
професійна підготовка
майбутній лікар
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/7712
Appears in Collections:Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Formuvania cotcio-cultur komprt maibutn likaria.pdf146,51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.