Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/772
Title: Акушерство
Authors: Ліхачов, Володимир Костянтинович
Добровольська, Людмила Миколаївна
Ляховська, Тетяна Юріївна
Макаров, Олег Геннадійович
Удовицька, Наталія Олегівна
Тарановська, Олена Олексіївна
Issue Date: 2015
Publisher: ПП "Дивосвіт" Полтава
Citation: Акушерство : підруч. для студентів вищих медичних навчальних закладів України III–IV рівнів акредитації / В. К. Ліхачов, Л. М. Добровольська, Т. Ю. Ляховська [та ін.] ; за ред. В. К. Ліхачова. – Полтава : Дивосвіт, 2015. – 336 с.
Abstract: Підручник написаний згідно навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" кваліфікації "Лікар-стоматолог" у вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації за спеціальністю "Стоматологія", затвердженого МОЗ України 06.07.2010 року та навчальної програми з акушерства для спеціальності 7.12010006 "Стоматологія", що затверджена МОЗ України 28.11.2014 року для вивчення студентами;стоматологами 4-го курсу розділу "Фізіологічний перебіг вагітності, пологів і післяпологового періоду. Перинатальні ускладнення". Підручник складено відповідно до сучасних клінічних протоколів, затверджених МОЗ України. В ньому наведені дані про організацію акушерської служби в Україні, викладені питання фізіологічного перебігу вагітності, пологів і післяпологового періоду, діагностики ста; ну внутрішньоутробного плода, плацентарної недостатності, затримки розвитку і дистресу плода. Представлена інформація щодо перинатальної охорони плода, фізіології і патології періоду новонародженості, фармакотерапії в акушерстві. Великий розділ підручника присвячений тазовим передлежанням, вузьким та звуженим тазам, аномаліям пологової діяльності, неправильним положенням плода, гіпертензивним розладам при вагітності, акушерським кровотечам. Значна увага надана екстрагенітальній патології у вагітних: захворюванням серцево-судинної, дихальної, нервової систем, нирок, цукровому діабету, наведені клініка, діагностика та сучасні методи лікування цих станів. Для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів України III–IV рівнів акредитації.
Keywords: вагітність
пологи
акушерство
патологічні пологи
акушерські кровотечі
екстрагенітальна паталогія
ISBN: 978–617–633–138–4.
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/772
Appears in Collections:Навчально-методичні видання. Кафедра акушерства і гінекології № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Akusherstvo_2015.pdf1,59 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.