Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/787
Title: Особливостi тepaпiї артерiальної гiпертензiї у жiнок з менопаузальним метаболiчним синдромом
Authors: Ждан, Вячеслав Миколайович
Кітура, Євдокія Михайлівна
Кітура, Оксана Євгенівна
Бабаніна, Марина Юріївна
Ткаченко, Максим Васильович
Issue Date: 2013
Publisher: Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика (НМАПО). ООО «Медичний видавничий дім «Профісіонал»
Citation: Особливості терапії артеріальної гіпертензії у жінок менопаузальним метаболічним синдромом / В. М.Ждан, Є. М.Кітура, О. Є.Кітура [та ін.] // Сімейна медицина. – 2013. –№ 4 (48). – С. 165.
Abstract: Проблема артеріальної гіпертензії (АГ) у жінок набуває все більшої актуальності, позаяк у більше половини жінок, старших за 60 років, фіксують стійке підвищення ар¬теріального тиску (AT). При цьому ефективність антигіпертензивної терапії у жінок після 50 років знижується (з 20% до 8%). В останні роки більшість дослідників до основних пока¬зань терапії агоністами імідазолінових рецепторів (моксонідином) додають поєднану АГ із ожирінням, порушенням ліпідного і вуглеводного обмінів. Метою роботи було вивчення ефективності моксонідину в лікуванні АГ у жінок з менопаузальним метаболічним син¬дромом (ММС).
Keywords: артеріальна гіпертензія
артериальная гипертензия
метаболічний синдром
метаболический синдром
моксонидин
моксонидин
ISSN: 2307-5112
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/787
Appears in Collections:Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osoblyvosti_tepanii_arterialnoi_hipertenzii_zhinok_menopauzalnym_metabolichnym_syndromom.pdf537,11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.