Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/7913
Title: Шляхи вдосконалення практичних навичок із терапевтичної стоматології
Other Titles: Пути совершенствования практических навыков по терапевтической стоматологии
Authors: Іленко, Наталія Миколаївна
Марченко, Алла Володимирівна
Ніколішина, Елла Вячеславівна
Іленко, Наталія Володимирівна
Иленко, Наталия Николаевна
Марченко, Алла Владимировна
Николишина, Элла Вячеславовна
Иленко, Наталия Владимировна
Issue Date: 2015
Publisher: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Citation: Шляхи вдосконалення практичних навичок із терапевтичної стоматології / Н. М. Іленко, А. В. Марченко, Е. В. Ніколішина, Н. В. Іленко // Основні напрямки удосконалення підготовки медичних кадрів у сучасних умовах : матеріали Всеукраїнської навч. ‒наук. конф. з міжнар. уч., Полтава, 26 березня 2015 р. ‒ Полтава, 2015. ‒ С. 99‒100.
Abstract: Окреслено шляхи вдосконалення практичних навичок із терапевтичної стоматології. Показано, що написання академічної історії хвороби ‒ це плідна, творчо-аналітична робота, яка є логічним завершенням сформованих під час практичних занять навичок студентів; Определены пути совершенствования практических навыков по терапевтической стоматологии. Показано, что написание академической истории болезни - это плодотворная, творчески-аналитическая работа, которая является логическим завершением сформированных во время практических занятий навыков студентов.
Keywords: якість освіти
вміння
практичні навички
навчальна історія хвороби
качество образования
умение
практические навыки
учебная история болезни
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/7913
Appears in Collections:Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ways to improve practical skills in therapeutic dentistry.pdf97,96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.