Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/7918
Title: Медичний дискурс художньої прози у колі сучасних літературознавчих досліджень
Authors: Лисанець, Юлія Валеріївна
Лисанец, Юлия Валериевна
Lysanets, Yu. V.
Issue Date: 2018
Publisher: Одеса : Південноукраїнська організація “Центр філологічних досліджень”
Citation: Лисанець Ю. В. Медичний дискурс художньої прози у колі сучасних літературознавчих досліджень / Ю. В. Лисанець // Актуальні питання розвитку філологічних наук у ХХІ столітті : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф., Одеса, 23-24 березня 2018 р. – Одеса : Південноукраїнська організація “Центр філологічних досліджень”, 2018. – С. 26–29.
Abstract: Мета дослідження – вибудувати професійно-деонтологічну модель медичного дискурсу в художній прозі з урахуванням досягнень сучасних літературознавчих досліджень. Об’єкт дослідження – корпус прозових творів американських письменників, об’єднаних медичною проблематикою. Актуальність дослідження зумовлена потребою комплексного і системного розгляду медичного дискурсу художньої літератури, визначення його концептуальних складових.
Keywords: медичний дискурс
наратологія
рецептивна естетика
герменевтика
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/7918
Appears in Collections:Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Medychnyy dyskurs khudozhnoyi prozy u koli suchasnykh literaturoznavchykh doslidzhen.pdf320,12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.