Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/811
Title: Будова стінки жовчного міхура риб зі змішаним типом харчування
Other Titles: Строение стенки желчного пузыря рыб со смешанным типом питания
Authors: Дубінін, Сергій Іванович
Рябушко, Олена Борисівна
Улановська-Циба, Наталія Аркадіївна
Передерій, Ніна Олександрівна
Дубинин, Сергей Иванович
Рябушко, Елена Борисовна
Улановская-Цыба, Наталья Аркадиевна
Передерий, Нина Александровна
Issue Date: 2014
Publisher: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Citation: Будова стінки жовчного міхура риб зі змішаним типом харчування / С. І. Дубінін, О. Б. Рябушко, Н. А. Улановська-Циба, Н. О. Передерій // Актуальні проблеми сучасної медицини: вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2014. – Т. 14, Вип. 2 (46). – С. 121–123.
Abstract: В роботі вивчали особливості будови стінки жовчного міхура пеленгаса у порівняльно-анатомічному аспекті, що зможе допомогти у вирішенні проблеми профілактики виникнення жовчнокам’яної хвороби та ефективного лікування запальних процесів в органах гепатобіліарної системи. Таким чином, структурне різноманіття будови стінки жовчного міхура, без сумнівів, можна пояснити зміною функціональних проявів елементів стінки жовчного міхура; В работе изучали особенности строения стенки желчного пузыря пеленгаса в сравнительно-анатомическом аспекте, что сможет помочь в решении проблемы профилактики возникновения желчекаменной болезни и эффективного лечения воспалительных процессов в органах гепатобилиарной системы. Структурное многообразие строения стенки желчного пузыря, без сомнения, можно объяснить изменением функциональных проявлений элементов стенки желчного пузыря.
Keywords: жовчний міхур
міхурова протока
холецистит
жовчно-кам’яна хвороба
желчный пузырь
пузырный проток
холецистит
желчно - каменная болезнь
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/811
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра біології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bydova_stinku_rub_zi_smishanum_tupom_xarchyvannya.pdf680,04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.