Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/8161
Title: Вимоги до особистості лікаря у творчій спадщині Гіппократа і Д. С. Самойловича
Authors: Бєляєва, Олена Миколаївна
Беляева, Елена Николаевна
Bieliaieva, O. M.
Issue Date: 2018
Citation: Бєляєва О. М. Вимоги до особистості лікаря у творчій спадщині Гіппократа і Д. С. Самойловича / О. М. Бєляєва // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей ІІІ Міжнар.ї наук.-практ. конф.( 31 травня–01 червня 2018 р., м. Полтава). – Полтава : Вид-во «Астрая», 2018. – С. 7–10.
Abstract: Викладено результати порівняльного дослідження поглядів засновника європейської медицини Гіппократа і видатного українського вченого-епідеміолога Данила Самойловича на особистість лікаря та його моральні якості зокрема. Показано, що ці вимоги, сформовані ще в Античності, не втрачали своєї актуальності у XVIII столітті та в цілому відповідають вимогам постіндустріального суспільства до лікаря нової генерації. Висвітлено деякі цікаві факти з біографії самого Данила Самойловича; Изложены результаты сравнительного исследования взглядов основателя европейской медицины Гиппократа и выдающегося украинского ученого-эпидемиолога Данилы Самойловича на личность врача и его моральные качества. Показано, что эти требования, которые были сформулированы еще в Античности, не теряли своей актуальности и в XVIII веке и в целом соответствуют требованиям постиндустриального общества, предъявляемым к врачу нового поколения. Изложены некоторые интересные факты из биографии самого Данилы Самойловича.
Keywords: особистість лікаря
моральні якості
Гіппократ
Данило Самойлович
професійна відповідність
личность врача
моральные качества
Гиппократ
Данила Самойлович
профессиональная пригодность
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/8161
Appears in Collections:Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи
Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vymohy_do_osobystosti_likaria.pdf342,61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.