2018 : [285] Community home page

Browse

Collections in this community

Актуальні питання контролю якості освіти у вищих медичних навчальних закладах [137]

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю 22 березня 2018 року

Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи [89]

Збірник статей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (31 травня – 01 червня 2018 р., м. Полтава)

Актуальні питання медичної (фармацевтичної) освіти іноземних громадян: Проблеми та перспективи [59]

Збірник статей навчально-наукової конференції з міжнародною участю, м. Полтава, 22 листопада 2018 р.