Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/8214
Title: Спосіб прогнозування швидкого прогресування фіброзу печінки у ВІЛ-інфікованих пацієнтів із хронічним гепатитом С
Authors: Дубинська, Галина Михайлівна
Коваль, Тетяна Ігорівна
Сизова, Людмила Михайлівна
Ізюмська, Олена Михайлівна
Кайдашев, Ігор Петрович
Ковальова, Олена Михайлівна
Issue Date: 2018
Citation: Патент на корисну модель № 124223 України, МПК А/61В 5/00 G01/N 33/576 (2006.01) Спосіб прогнозування швидкого прогресування фіброзу печінки у ВІЛ-інфікованих пацієнтів із хронічним гепатитом С / Г. М. Дубинська, Т. І. Коваль, Л. М. Сизова [та ін.] ; заявник ВДНЗУ УМСА. – № u 2017 10853 ; заяв.06.11.2017 ; опубл. 26.03.2018, Бюл. № 6.
Abstract: Запропонована корисна модель відноситься до галузі медицини, а саме – до інфекційних хвороб і медичної генетики та призначається для прогнозування ризику швидкого прогресування фіброзу печінки у ВІЛ-інфікованих пацієнтів із хронічним гепатитом С. Спосіб включає загально-клінічне, лабораторне і молекулярно-генетичне обстеження та відрізняється від відомих тим, що при визначенні у пацієнта початкового рівня СD4 лімфоцитів менше 350 кл/мкл, підвищених рівнів загального білірубіну, аспартат-амінотрансферази та лімфоцитів, нормального генотипу (Gln11Gln; 11Gln/-) гена TLR7 за допомогою формули моделі логістичної регресії прогнозується вірогідність швидкого прогресування фіброзу печінки у ВІЛ-інфікованих із хронічним гепатитом С. Позитивним ефектом запропонованого способу є можливість із високою точністю прогнозувати швидке прогресування фіброзу печінки у ВІЛ-інфікованих із хронічним гепатитом С і сформувати пріоритетну щодо призначення противірусної терапії хронічного гепатиту С групу хворих на основі комплексної оцінки простих характеристик, більшість із яких використовується в рутинній клінічній практиці.
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/8214
Appears in Collections:Патенти
Інтелектуальна власність

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
v.pdf1,02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.