Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/8382
Title: Спосіб лікування карієсу зубів з використанням атравматичної відновної методики
Other Titles: Способ лечения кариеса зубов с использованием атравматической восстановительной методики
Authors: Ніколішин, Анатолій Карлович
Зайцев, Андрій Володимирович
Котелевська, Наталія Василівна
Гриценко, Юрій Юрійович
Николишин, Анатолий Карлович
Зайцев, Андрей Владимирович
Котелевская, Наталия Васильевна
Гриценко, Юрий Юрьевич
Issue Date: 2015
Publisher: Національна академія медичних наук України, Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи (Укрмедпатентінформ)
Citation: Спосіб лікування карієсу зубів з використанням атравматичної відновної методики : реєстр № 486/1/14 / А. К. Ніколішин, А. В. Зайцев, Н. В. Котелевська, Ю. Ю. Гриценко // Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров'я. – 2015. – Вип. 1, Т. 2. – С. 293–294.
Abstract: Використання заявленого способу лікування карієсу зубів покращує ефективність лікування карієсу: при використанні в лікуванні карієсу атравматичною відновною технікою механізованих інструментів зменшується час обробки каріозної порожнини, полегшується обробка каріозної порожнини, покращується щільність пломбувальної маси, покращується з'єднання пломбувальної маси з твердими тканинами зуба, завдяки чому зростає адгезія пломби з твердими тканинами зуба; Использование заявленного способа лечения кариеса зубов улучшает эффективность лечения кариеса: при использовании в лечении кариеса атравматической восстановительной техникой механизированных инструментов уменьшается время обработки кариозной полости, облегчается обработка кариозной полости, улучшается плотность пломбировочной массы, улучшается соединение пломбировочной массы с твердыми тканями зуба, благодаря чему растет адгезия пломбы с твердыми тканями зуба.
Keywords: лікування
карієс зубів
атравматична відновна методика
лечения
кариес зубов
атравматическая восстановительная методика
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/8382
Appears in Collections:Нововведення, технології (РКТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovation_atraumatic_reconstitution_technique_2015.pdf379,07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.