Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/841
Title: Сучасна симптоматика гострої спайкової непрохідності кишечника
Other Titles: Современная симптоматика острой спаечной непроходимости кишечника
The modern symptomatics of the acute adhesive intestinal obstruction.
Authors: Люлька, Олександр Миколайович
Люлька, Александр Николаевич
Liulka, A. N.
Issue Date: 2014
Publisher: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Citation: Люлька О. М. Сучасна симптоматика гострої спайкової непрохідності кишечника / О. М. Люлька // Вiсник проблем бiологiї i медицини. – 2014. – Вип. 3, т. 2 (111). – С . 179--182.
Abstract: Проблема лікування гострої спайкової непрохідності кишечника залишається актуальною та далекою від вирішення протягом всієї історії сучасної хірургії. У роботі проаналізовані результати оперативного лікування 117 хворих з гострою спайковою непрохідністю кишечника. Клінічні прояви були обумовлені рівнем та ступенем обструкції кишечника, залученням у спайковий процес брижі кишки, компенсаторними можливостями організму і не залежали від виду внутрічеревних спайок, кількості попередніх операцій, тривалості захворювання. Серед усіх патогномонічних симптомів ГСНК не було жодного, який беззаперечно визначав необхідність виконання невідкладного оперативного втручання, тому рішення щодо операції приймалось за результатами комплексного клінічно-інструментального обстеження. Динамічне спостереження за перистальтикою, рентгенологічне та сонографічне обстеження дозволяли реалізувати об’єктивний динамічний контроль та при неефективності консервативної терапії виконати оперативне втручання в умовах невиражених змін кишкової стінки.
Keywords: гостра спайкова непрохідність кишечника
острая спаечная непроходимость кишечника
acute adhesive intestinal obstruction
синдром системної запальної відповіді.
синдром системного воспалительного ответа
systemic inflammatory response syndrome
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/841
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра хірургії № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gostra_NeprohidnistKushechnika2014.pdf118,14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.