Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/8451
Title: Шляхи оптимізації контролю знань лікарів на етапі післядипломної освіти
Other Titles: Пути оптимизации контроля знаний врачей на этапе последипломного образования
Authors: Воробйов, Євген Олексійович
Скрипник, Ігор Миколайович
Марченко, Алла Володимирівна
Воробьев, Евгений Алексеевич
Скрыпник, Игорь Николаевич
Марченко, Алла Владимировна
Issue Date: 2006
Publisher: Міністерство охорони здоров’я України, Українська медична стоматологічна академія
Citation: Воробйов Є. О. Шляхи оптимізації контролю знань лікарів на етапі післядипломної освіти / Є. О. Воробйов, І. М. Скрипник, А. В. Марченко // Оптимізація методів контролю знань студентів за сучасних умов організації навчального процесу : матеріали навч.–метод. конф., Полтава, 2006 р. – Ч. 1. – Полтава, 2006 – С. 26–28.
Abstract: Головною метою інтернатури є поглиблення теоретичних знань, опанування практичними навичками, підвищення професійного рівня та ступеня готовності лікарів до самостійної діяльності. Навчання в інтернатурі складається з двох видів: на кафедрі (очна частина) та базах стажування під керівництвом практичних лікарів у лікувально-профілактичних закладах (заочна чистина). Чітка організація навчального процесу та його контроль мають підвищити мотивацію лікарів-інтернів до навчання протягом навчального року, що стимулює розвиток клінічного мислення та вміння впевнено діяти у стандартних і нестандартних клінічних ситуаціях; Главной целью интернатуры является углубление теоретических знаний, овладение практическими навыками, повышение профессионального уровня и степени готовности врачей к самостоятельной деятельности. Обучение в интернатуре состоит из двух видов: на кафедре (очная часть) и базах стажировку под руководством практических врачей в лечебно-профилактических учреждениях (заочная часть). Четкая организация учебного процесса и его контроль должны повысить мотивацию врачей-интернов к обучению в течение учебного года, стимулирует развитие клинического мышления и умение уверенно действовать в стандартных и нестандартных клинических ситуациях.
Keywords: контроль знань
післядипломна освіта
контроль знаний
последипломное образование
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/8451
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра терапевтичної стоматології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ways_to_optimize_the_control_of_doctors'_knowledge_at_the_stage.pdf109,65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.