Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/8456
Title: Реабілітація хворих з частковою втратою зубів на фоні захворювань тканин пародонта за допомогою покривних протезів
Other Titles: Реабилитация больных с частичной потерей зубов на фоне заболеваний тканей пародонта с помощью покрывных протезов
Authors: Семененко, Юлія Іванівна
Семененко, Іван Павлович
Попович, Іван Юрійович
Семененко, Юлия Ивановна
Семененко, Иван Павлович
Попович, Иван Юрьевич
Issue Date: 2011
Publisher: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», Кафедра ортопедичної стоматології з імплантологією
Citation: Семененко Ю. І. Реабілітація хворих з частковою втратою зубів на фоні захворювань тканин пародонта за допомогою покривних протезів / Ю. І. Семененко, І. П. Семененко, І. Ю. Попович // Актуальні питання та проблеми розвитку стоматології на сучасному етапі : збірник наукових праць ВДНЗУ «УМСА», Полтава 2011 р. – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2011 – С. 71‒73.
Abstract: В статті розглянута конструкція, яка дозволяє значно відновити жувальну ефективність, естетику, забезпечити надійну фіксацію протезу, гармонічну роботу скроневонижньощелепних суглобів та жувальних м'язів, які функціонально зв’язані з ним та продовжити ефективний термін користування протезом; В статье рассмотрена конструкция, которая позволяет значительно восстановить жевательную эффективность, эстетику, обеспечить надежную фиксацию протеза, гармоничную работу височно-нижнечелюстного сустава и жевательных мышц, функционально связанные с ним и продолжить эффективное срок пользования протезом.
Keywords: часткова втрата зубів
покривні протези
частичная потеря зубов
покровные протезы
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/8456
Appears in Collections:Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rehabilitation_of_patients_with_partial_loss_of_teeth_on_the_background.pdf82,68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.