Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/8535
Title: Контроль рівня знань лікарів-курсантів на циклі спеціалізації з фаху «Ортодонтія»
Authors: Куроєдова, Віра Дмитрівна
Виженко, Євгеній Євгенович
Галич, Людмила Борисівна
Довженко, Андрій Віталійович
Трофименко, Катерина Леонідівна
Issue Date: 2018
Publisher: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Citation: Контроль рівня знань лікарів-курсантів на циклі спеціалізації з фаху «Ортодонтія» / В. Д. Куроєдова, Є. Є. Виженко, Л. Б. Галич [та ін.] // Актуальні питання контролю якості освіти у вищих медичних навчальних закладах : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 22 березня 2018 р. – Полтава, 2018. – С. 139–140.
Abstract: Проаналізовано різні методи контролю рівня знань, які розкривають сутність підготовки майбутніх лікарів-ортодонтів у системі післядипломної освіти; окреслено широкий спектр можливостей щодо професійного становлення і вдосконалення лікарів, висвітлено послідовність етапів професійної спеціалізації. The present article analyzes different methods of controlling the level o f academic performance, which reveals the essence of future orthodontists’ training in the system o f postgraduate education. A wide range o f opportunities regarding the professional development and improvement of doctors is outlined, and the sequence of stages of professional specialization is highlighted.
Keywords: післядипломна освіта
спеціалізація
лікар-курсант
контроль знань
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/8535
Appears in Collections:Актуальні питання контролю якості освіти у вищих медичних навчальних закладах
Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
72_KRZ.pdf63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.