Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/8536
Title: Формування творчого потенціалу студентів як інноваційні технології у системі вищої стоматологічної освіти в Україні
Authors: Скікевич, Маргарита Георгіївна
Должкова, Катерина Петрівна
Скикевич, Маргарита Георгиевна
Должковая, Екатерина Петровна
Skikevych, M.
Doljkova, K.
Issue Date: 2012
Publisher: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Citation: Скікевич М. Г. Формування творчого потенціалу студентів як інноваційні технології у системі вищої стоматологічної освіти в Україні / М. Г. Скікевич, К. П. Должкова // Інноваційні інформаційні технологій у вищій медичній освіті : матер. наук.-практ. конф. з міжнародною участю, Полтава, 5 квітня 2012 р. – Полтава, 2012. – С. 97–98.
Abstract: Формування творчого потенціалу випускників стоматологічних факультетів медичних закладів освіти потребує активного використання новітніх технологій управління учбовим процесом та донесення необхідних знань до студента. Для досягнення даних цілей необхідні зміни методики викладання, структури і змісту загальноосвітньої та спеціальної підготовки кадрів; Формирование творческого потенциала выпускников стоматологических факультетов медицинских учебных заведений требует активного использования новейших технологий управления учебным процессом и донесение необходимых знаний к студенту. Для достижения данных целей необходимы методики обучения, структуры и содержания общеобразовательной и специальной подготовки кадров; Formation of the creative potential of graduates of the dental faculties of medical educational institutions requires the active use of the latest technologies in the management of the educational process and the transfer of the necessary knowledge to the student. To achieve these goals, changes in the methodology of teaching, the structure and content of general education and special training are required.
Keywords: інноваційні технології навчання
вища стоматологічна освіта
innovative learning technologies
higher dental education
инновационные технологии обучения
высшее стоматологическое образование
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/8536
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
skl2012.pdf589,29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.