Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/854
Title: Вплив L-аргініну на місцеві та системні процеси відновлення організму після дії агресивних факторів хірургічної травми
Other Titles: Effect of L-arginine on local and systemic process of restoring the body after aggressive factors of surgical trauma
Authors: Гришко, Юлия Михайловна
Гришко, Юлія Михайлівна
Hryshko, Yu.
Issue Date: 2017
Publisher: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Citation: Гришко Ю. М. Вплив L-аргініну на місцеві та системні процеси відновлення організму після дії агресивних факторів хірургічної травми / Ю. М. Гришко // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія". – 2017. Т. 17. – № 1. – С. 293–298.
Abstract: В огляді літератури наводяться сучасні уявлення про важливу роль L-аргініну у механізмах репаративної регенерації, висвітлюють певні стреспротективні, антиоксидантні, антигіпоксичні властивості цієї амінокислоти. Підкреслюється доцільність розробки нових медичних технологій із системним і місцевим застосуванням L-аргініну для попередження негативних наслідків хірургічної травми та прискорення загоєння ран, що має особливе значення для військово-польової хірургії; В обзоре литературы приводятся современные представления о важной роли L-аргинина в механизмах репаративной регенерации, освещаются определенные стресспротективные, антиоксидантные, антигипоксические свойства этой аминокислоты. Подчеркивается целесообразность разработки новых медицинских технологий с системным и местным применением L-аргинина для предупреждения негативных последствий хирургической травмы и ускорения заживления ран, что имеет особое значение для военно-полевой хирургии; The review of literature presents the modern understanding of the important role of L-arginine in the mechanisms of reparative regeneration highlight certain stress-protective, antioxidant, anti-hypoxic properties of this amino acid. Emphasized the expediency of development of new medical technologies with systemic and local application of L-arginine to prevent the negative effects of surgical trauma and accelerate wound healing, which is of particular importance for military surgery
Keywords: L-аргінін
хірургічний шовний матеріал
рановий процес
післяопераційний стрес
хірургічна травма
L-аргинин
хирургический шовный материал
раневой процесс
послеоперационный стресс
хирургическая травма
L-arginine
surgical suture material
traumatic process
postoperative stress
surgical trauma
ISSN: 2077-1096
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/854
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра патофізіологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.