Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/8588
Title: Сучасні реалії та перспективи застосування аргініну як донатора оксиду азоту в лікуванні гнійних ран
Other Titles: Современные реалии и перспективы применения аргинина как донатора оксида азота в лечении гнойных ран
Current realities and prospects for the arginine as a nitric oxide donor in purulent surgery
Authors: Ляховський, Віталій Іванович
Городова-Андрєєва, Тамара Валер'янівна
Кизименко, Олексій Олексійович
Ляховский, Виталий Иванович
Городова-Андреева, Тамара Валерьяновна
Кизименко, Алексей Алексеевич
Lyakhovskiy, V. I.
Gorodova-Andreeva, T. V.
Kyzymenko, O. O.
Issue Date: Jun-2018
Publisher: Видавнича група " ВІТ-А-ПОЛ "
Citation: Ляховський В. І. Сучасні реалії та перспективи застосування аргініну як донатора оксиду азоту в лікуванні гнійних ран / В. І. Ляховський, Т. В. Гогодова-Андрєєва, О. О. Кизименко // Хірургія України. – 2018. – Вип. 2. – С. 93–97.
Abstract: Застосування L‑аргініну в хірургічній практиці набуває дедалі більшої популярності. Експериментально та клінічно доведено низку позитивних ефектів цього потужного донатора оксиду азоту, який використовують у лікуванні різних нозологій. На місцевому рівні завдяки антигіпоксичній дії стимулюються процеси неоангіогенезу, прискорюється механічне та мікробне очищення рани, опосередковано інактивуються прозапальні цитокіни, що дає змогу отримати клінічно та візуально чисту рану в значно коротші строки. Точні механізми впливу L‑аргініну на очищення гнійних ран не з’ясовані, тому перспективним є дослідження прицільної активації L‑аргініном механізмів очищення рани на різних стадіях ранового процесу.
Keywords: L-аргінін
оксид азоту
гнійні рани
L-аргинин
оксид азота
гнойные раны
L-arginine
nitric oxide
purulent wounds
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/8588
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра хірургії № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Current_realities_and_prospects.pdf115,13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.