Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/861
Title: Впровадження інноваційних навчальних технологій при опануванні клінічної дисципліни «Оториноларингологія»
Other Titles: Introduction of innovative educational technologies in mastering clinical discipline "Otorhinolaryngology"
Authors: Гасюк, Юрій Анатолійович
Лобурець, Валерій Васильович
Соннік, Наталія Богданівна
Подовжній, Олександр Григорович
Гасюк, Юрий Анатольевич
Лобурец, Валерий Васильевич
Сонник, Наталия Богдановна
Подовжний, Александр Григорьевич
Gasyuk, Yu. A.
Loburets, V. V.
Sonnik, N. B.
Podovjniy, A. G.
Issue Date: 11-May-2017
Publisher: ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університетімені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
Citation: Впровадження інноваційних навчальних технологій при опануванні клінічної дисципліни «Оториноларингологія» / Ю. А. Гасюк, В. В. Лобурець, Н. Б. Соннік, О. Г. Подовжній // Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні : матеріали XIV Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 60-річчю ТДМУ. – Тернопіль, 2017. – С. 90–92.
Abstract: На сьогодні сфера освіти стає важливим компонентом економічного розвитку суспільства. Інформація стає стратегічними ресурсом країни і, разом з рівнем розвитку освіти, багато в чому визначає її суверенітет і економічну незалежність. Сучасна, їнноваційно орієнтована медична освіта, потребує підготовки фахівців, здатних до постійного навчання і оновлення отримання знань, позитивного сприйняття технологічних нововведень, на91 явності мотиваційних установок на підвищення професійного рівня. Особливістю навчання на клінічній кафедрі з хірургічною спрямованістю – оториноларингології, - є необхідність засвоєння широкого діапазону знань з нормальної та топографічної анатомії, гістології, фізіології за досить короткий проміжок часу.
Keywords: навчальні технології
інновації
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/861
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра оториноларингології з офтальмологією

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VprovInovNT.pdf247,34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.