Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/8702
Title: Впровадження методів інтерактивного та проблемного навчання студентів при вивченні медичної біології
Authors: Дубінін, Сергій Іванович
Рябушко, Олена Борисівна
Ваценко, Анжела Володимирівна
Улановська-Циба, Наталія Аркадіївна
Пілюгін, Валентин Олексійович
Передерій, Ніна Олександрівна
Овчаренко, Оксана Василівна
Issue Date: 2018
Publisher: Державний вищий навчальний заклад «Івано-Франківський національний медичний університет»
Citation: Впровадження методів інтерактивного та проблемного навчання студентів при вивченні медичної біології / С. І. Дубінін, О. Б. Рябушко, А. В. Ваценко [та ін.] // Актуальні питання підвищення якості освітнього процесу : збірник тез наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 11 травня 2018 року, м. Івано-Франківськ. – Івано-Франківськ, 2018. – С. 15.
Abstract: Основним завданням вищої медичної освіти на сучасному етапі є формування майбутнього фахівця, як творчої особистості, здатної до самореалізації, саморозвитку, самоосвіти та інноваційної діяльності. Швидкий розвиток науки та широке застосування нових технологій у всіх галузях медицини вимагають від молодих спеціалістів не тільки високого рівня теоретичних знань, але й здатності оперативно реагувати на сучасні досягнення медичної науки і опануванням їх на практиці. Учбовий процес у вищих медичних навчальних закладах потребує широкого застосування інноваційних технологій, які передбачають впровадження нових методів та прийомів, що включають активні та інтерактивні форми засвоєння знань, умінь і навичок, та їх практичне втілення і вміння застосовувати.
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/8702
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра біології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vprovadzhennya_metodіv_іnteraktivnogo_ta_problemnogo_navchannya.pdf273,06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.