Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/8703
Title: Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу при викладанні медичної біології
Other Titles: Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса при преподавании медицинской биологии
Authors: Дубінін, Сергій Іванович
Пілюгін, Валентин Олексійович
Ваценко, Анжела Володимирівна
Улановська-Циба, Наталія Аркадіївна
Передерій, Ніна Олександрівна
Рябушко, Олена Борисівна
Issue Date: 2018
Publisher: Українська медична стоматологічна академія
Citation: Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу при викладанні медичної біології / С. І. Дубінін, В. О. Пілюгін, А. В. Ваценко [та ін.] // Вісник проблем біології і медицини. – 2018. – Вип. 3 (145). – С. 220–223.
Abstract: В умовах реформування системи освіти України набула актуальності проблема навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу. Управління якістю освітнього процесу вимагає встановлення однакових вимоги до змісту навчальних дисциплін та розробки навчально-методичних комплексів, що передбачають уніфікацію підготовки фахівців при застосуванні різноманітного навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення. Освітній процес – це система науково-методичних і педагогічних заходів, спрямованих на розвиток особистості, формування та застосування її компетентностей, то зрозуміло, що робота викладачів кафедри повинна бути спрямована на створення сучасного навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення. Для ефективного проведення занять викладачами кафедри широко використовуються підручники та посібники, збірники тестів, комп’ютерні програмами розробленими на кафедрі, що дозволяє оптимізувати викладання предмету та досягти мети навчання; В условиях реформирования системы образования Украины приобрела актуальность проблема учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. Управление качеством учебного процесса и установления одинаковых требований к содержанию учебных дисциплин и разработку учебно-методических комплексов, которые предусматривают унификацию подготовки специалистов при использовании разнообразного учебно-методического и материально-технического обеспечения. Образовательный процесс - это система научно-методических и педагогических мероприятий, направленных на развитие личности, формирование и применение ее компетентностей, поэтому работа преподавателей кафедры должна быть направлена на его современное учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. Для эффективного проведения занятий на кафедре широко используються учебники и пособия, сборники тестов, компьютерные программы разработанные на кафедре, что позволяет оптимизировать преподавание предмета и достичь цели обучения.
Keywords: навчально-методичне
матеріально-технічне забезпечення
освітній процес
робота викладачів
інформаційні технології
учебно-методическое
материально-техническое обеспечение
образовательный процесс
работа преподавателей
информационные технологии
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/8703
Appears in Collections:Вісник проблем біології і медицини, Випуск 3 (145)
Наукові праці. Кафедра біології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Navchalno_metodychne_ta_materialno-tekhnichne_zabezpechennia.pdf398,01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.