Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/8814
Title: Морфологічні особливості центральних різців верхньої щелепи
Other Titles: Морфологические особенности центральных резцов верхней челюсти
Authors: Марченко, Алла Володимирівна
Марченко, Алла Владимировна
Issue Date: 1999
Publisher: Асоціація стоматологів України
Citation: Марченко А. В. Морфологічні особливості центральних різців верхньої щелепи / А. В. Марченко // Матеріали I (VIII) з`їзду асоціації стоматологів України, Київ, 30 листопада – 2 грудня 1999 р. – Київ, 1999. – С. 140–141.
Abstract: В статті надаються результати комплексних досліджень товстих та тонких шліфів різців з овоїдною формою вестибулярної поверхні, які дозволяють припустити, що ділянка вестибулярної поверхні в ділянці різального краю має вторинну мінералізацію з добре вираженими лініями Шрегера. Остання зберігається в екваторіальній частині. І, нарешті, в пришийковій ділянці поряд із вторинною мінералізацією визначається третинна мінералізація з добре вираженими лініями Ретціуса ; В статье приводятся результаты комплексных исследований толстых и тонких шлифов резцов с овоидной формой вестибулярной поверхности, которые позволяют предположить, что участок вестибулярной поверхности в участке режущего края имеет вторичную минерализацию с хорошо выраженными линиями Шрегера. Последняя сохраняется в экваториальной части. И, наконец, в пришеечной области наряду с вторичной минерализацией определяется третичная минерализация с хорошо выраженными линиями Ретциуса.
Keywords: мікроскопічне дослідження
верхні центральні різці
микроскопическое исследование
верхние центральные резцы
ISBN: 966-95036-9-8
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/8814
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра терапевтичної стоматології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Morphological_features_of_the_central_incisors_of_the_upper.pdf299,74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.