Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/8950
Title: Спосіб визначення етапів перебігу саркоїдозу легень та внутрішньогрудних лімфатичних вузлів
Authors: Бойко, Дмитро Миколайович
Ніколенко, Дмитро Євгенійович
Бойко, Оксана Сергіївна
Issue Date: 28-Oct-2018
Publisher: Укрмедпатентінформ
Citation: Пат. 129070 Україна, МПК А 61К 39/00. Спосіб визначення етапів перебігу саркоїдозу легень та внутрішньогрудних лімфатичних вузлів / Д. М. Бойко, Д. Є. Ніколенко, О. С. Бойко. – № 129070 ; заявл. 12.03.18 ; опубл. 25.10.18, Бюл. № 20.
Abstract: Спосiб визначення етапів перебігу саркоїдозу легень та внутрішньогрудних лімфатичних вузлів включає затосування iмуногістохімічного методу досліження патоморфологічних змін у гранульомах лімфатичних вузлів хворих на саркоїдоз легень та внутрішньогрудних лімфатичних вузлів. При цьому як маркери використовують антитіла до Т-лімфоцитів, асоційованих з передачею міжклітинних сигналів – СD3 (моноклон Ѕр7), до антигену, специфічного для активованих форм В-лімфоцитів СD20 Аb-1 (моноклон L26), до сіалмуцину, що експресується клітинами моноцитарно-маркофагальної системи СD68 Аb-3(моноклон КР1), до Collagen IV – компоненту базальних мембран Аb-4 (моноклон РНМ-12) з послідуючою оцінкою активностi запалення, етапності перебігу хвороби та терапії системними ГКС.
Keywords: саркоїдоз легень
лімфатичні вузли
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/8950
Appears in Collections:Патенти
Інтелектуальна власність. Кафедра фізичної та реабілітаційної медициниItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.