Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/9028
Title: Концепція посібника з російської мови для іноземних студентів-стоматологів у медичному ВНЗ за кредитно-модульної системи організації навчального процесу
Authors: Юфименко, Вікторія Георгіївна
Шарбенко, Тетяна В'ячеславівна
Issue Date: 2013
Publisher: Тернопіль ТДМУ "Укрмедкнига"
Citation: Юфименко В. Г. Концепція посібника з російської мови для іноземних студентів-стоматологів у медичному ВНЗ за кредитно-модульної системи організації навчального процесу / В. Г. Юфименко,Т. В. Шарбенко // Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі : матеріали Х ювілейної Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар.участю (Тернопіль,18-19 квіт.2013р.) : у 2 ч. / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2013. – Ч. 1. – С. 566–569.
Abstract: Стаття є теоретико-експериментальним дослідженням проблеми створення навчального посібника з російської мови для іноземних студентів ВНЗ України. У статті коротко викладено методичну концепцію навчального посібника «Стоматологія» з вивчаючого читання текстів стоматологічного профілю для студентів-іноземців стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів України III-IV рівня акредитації (автори Владимирова В.І., Юфименко В.Г.), адресованого іноземним студентам-стоматологам, призначеного для формування професійно-комунікативної компетенції, а також представлений фрагмент теми посібника.
Keywords: концепція навчального посібника
іноземні студенти
мова навчання
російська мова
українська мова
методологічний рівень
лінгводидактичний рівень
навчально-професійна сфера
стоматологічний профіль
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/9028
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра українознавства та гуманітарної підготовки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koncepciya.pdf397,14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.