Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/9073
Title: Інтеграційний підхід до контролю освіти іноземних громадян із використанням інноваційних технологій
Authors: Баштан, Володимир Петрович
Корнєєв, Олег Вітольдович
Муковоз, Оксана Євгенівна
Марченко, Валерій Юрійович
Жукова, Тетяна Олександрівна
Issue Date: 2018
Publisher: Українська медична стоматологічна академія
Citation: Інтеграційний підхід до контролю освіти іноземних громадян із використанням інноваційних технологій / В. П. Баштан, О. В. Корнєєв, О. Є. Муковоз [та ін.] // Актуальні питання медичної (фармацевтичної) освіти іноземних громадян: проблеми та перспективи : збірник статей навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 22 листопада 2018 р. – Полтава, 2018. – С. 5–6.
Abstract: У сучасному світі основний показник якості освіти – це конкурентоспроможність. Завдання педагога –надання майбутнім медикам систем інтегрованих фундаментальних і клінічних знань, умінь, навичок, мислень, що сформує в них адаптаційні здібності та природність до професії лікаря. Особливого значення це набуває в навчанні іноземних громадян; В современном мире основной показатель качества полученного образования - это конкурентоспособность. Задача педагога – предоставление будущим медикам системы интегрированных фундаментальных и клинических знаний, умений, навыков, мышлений, что сформирует у них адаптационные способности и естественность к профессии врача. Особое значение это приобретает при обучении иностранных граждан.
Keywords: медична освіта
інновації
характеристики якості освіти
інтеграційний підхід
мотивування якості
іноземні громадяни
medical education
innovations
characteristics of education quality
integration approach
quality motivation
foreign citizens
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/9073
Appears in Collections:Актуальні питання медичної (фармацевтичної) освіти іноземних громадян: Проблеми та перспективи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Integraciyniy_pidhid_do_kontrolu.pdf318,79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.