Вісник проблем біології і медицини, Випуск 2 (136) : [90] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 50 of 90
Issue DateTitleAuthor(s)
2017Порівняльний аналіз успішності різних підходів до лікування початкового карієсу постійних зубів у дітейОлійник, Р. П.; Рожко, М. М.; Хабчук, В. С.; Олейник, Р. П.; Рожко, Н. М.; Хабчук, В. С.; Oliynyk, R.; Rozhko, M.; Habchuk, V.
2017Локальні рівні прозапальних та супресивних цитокінів при загостренні ХОЗЛКуюн, Л. О.; Куюн, Л. А.; Kuyun, L. O.
2017Особливості вуглеводного обміну у хворих на цукровий діабет 2 типу поєднаний з хронічним гепатитом СДербак, М. А.; Derbak, M. A.
2017Вплив фізичних реабілітаційних заходів на корекцію порушеної клітинної реактивності організму у дітей із сколіозом у віці 7-10 роківДичко, О. А.; Дычко, Е. А.; Dychko, E. A.
2017Значення окремих імуногенетичних факторів крові у формуванні тиреоїдного статусу та ліпідному обміні за умов пролонгованого впливу малих доз радіаціїСоколенко, В. Л.; Соколенко, С. В.; Sokolenko, V. L.; Sokolenko, S. V.
2017Динаміка показників спірографії школярів з ослабленим зором під впливом фізичного виховання та додаткових самостійних тренуваньМарюхніч, Н. В.; Клапчук, В. В.; Марюхнич, Н. В.; Клапчук, В. В.; Maryukhnich, N. V.; Klapchuk, V. V.
2017Влияние блокады СВ1 рецепторов каннабиноидов на параметры гемодинамики и функцию эндотелия при длительной симпатикотонии в экспериментеГаврелюк, С. В.; Боярчук, Е. Д.; Гаврелюк, С. В.; Боярчук, O. Д.; Gavreliuk, S. V.; Boiarchuk, O. D.
2017Стан механізмів регуляції кардіоритму у дівчат 7-16 років протягом навчання в школіБосенко, А. І.; Борщенко, В. В.; Топчій, М. С.; Шавініна, А. О.; Босенко, А. И.; Борщенко, В. В.; Топчий, М. С.; Шавинина, А. А.; Bosenko, A. I.; Borshchenko, V. V.; Topchii, M. S.; Shavinina, A. O.
2017Метаболические изменения в ротовой жидкости у лиц пожилого и старческого возраста при генерализованном пародонтитеПавленко, Э. М.; Павленко, Е. М.; Pavlenko, E. M.
2017Сравнительная оценка зависимости состояния тканей пародонта от гигиены ротовой полости у здоровых детей, а также у детей с сахарным диабетом 1-го типаНагиева, С. А.; Нагієва, С. А.; Nagiyeva, S. A.
2017Патогенетические аспекты влияния курения на состояние органов и тканей полости ртаМамедов, Ф. Ю.; Сафаров, Д. А.; Алескерова, С. М.; Mamedov, F. Y.; Safarov, J. A.; Aleskerova, S. M.
2017Особливості лікування плямистої форми системної гіпоплазії емалі зубів у дітей на стадії незавершеної мінералізації емаліКріль, І. А.; Криль, И. А.; Kril, I. A.
2017Мікробіоценоз пародонтальних карманів при генералізованому пародонтитіКопчак, О. В.; Волінська, Т. Б.; Копчак, О. В.; Волинская, Т. Б.; Kopchak, O. V.; Volinska, T. B.
2017Вікові особливості ураженості карієсом тимчасових зубів у дітей з патологією опорно–рухового апаратуБоднарук, Н. І.; Безвушко, Е. В.; Боднарук, Н. И.; Безвушко, Э. В.; Bodnaruk, N. I.; Bezvushko, E. V.
2017Характеристика кваліфікаційних вимог до фахівців системи громадського здоров’яШафранський, В. В.; Слабкий, Г. О.; Миронюк, І. С.; Шафранский, В. В.; Слабкий, Г. А.; Миронюк, И. С.; Shafranskiy, V. V.; Slabkiy, G. O.; Myroniuk, I. S.
2017Динамика смертности городского населения Республики Беларусь за 1959-2015 годыРоманова, А. П.; Romanova, A. P.
2017Особливості змін показників мотиваційної спрямованості студентів стоматологічного факультету в умовах використання заходів щодо оптимізації навчанняПанчук, О. Ю.; Сергета, І. В.; Панчук, А. Е.; Сергета, И. В.; Panchuk, O. Y.; Serheta, I. V.
2017Оцінка якості життя хворих з передонкологічною та онкологічною патологією шкіриОшивалова, Олена Олександрівна; Зюков, О. Л.; Калюжна, Л. Д.; Ошивалова, Елена Александровна; Зюков, О. Л.; Калюжная, Л. Д.; Оshyvalova, О. О.; Kaluzhna, L. D.; Zukov, O. L.
2017Перспективи підготовки керівних медичних кадрів для забезпечення діяльності громадської охорони здоров’яЛехан, Валерія Микитівна; Крячкова, Лілія Вікторівна; Борвінко, Е. В.; Колесник, В. І.; Лехан, Валерия Никитична; Крячкова, Лилия Викторовна; Борвинко, Э. В.; Колесник, В. И.; Lekhan, V. M.; Kryachkova, L. V.; Borvinko, E. V.; Kolesnik, V. I.
2017Динаміка захворюваності та смертності внаслідок хвороб системи кровообігу в Україні (регіональний аспект)Гандзюк, В. А.; Дячук, Д. Д.; Кондратюк, Н. Ю.; Гандзюк, В. А.; Дячук, Д. Д.; Кондратюк, Н. Ю.; Gandzyuk, V. A.; Dyachuk, D. D.; Kondratyuk, N. Yu.
2017Визначення локалізації та характеру експресії мікобактеріальних антигенів відносно різних структур легеневої тканини при туберкульомах легеньКузовкова, С. Д.; Ліскіна, І. В.; Мельник, О. О.; Загаба, Л. М.; Кузовкова, С. Д.; Лискина, И. В.; Мельник, О. А.; Загаба, Л. М.; Kuzovkova, S. D.; Liskina, I. V.; Melʹnyk, O. O.; Zahaba, L. M.
2017Карбонові наночастинки підсилюють викликаний толуолом оксидативний та нітрооксидативний стресПалиця, Л. М.; Корда, М. М.; Палица, Л. М.; Корда, М. М.; Palytsia, L. M.; Korda, M. M.
2017Гіпотироз материнського організму індукує підвищене експонування вуглеводних детермінант DGal та DGalNAc у складі глікокон’югатів шлункових залоз потомства щурівІванкевич, Р. Я.; Ященко, А. М.; Луцик, О. Д.; Иванкевич, Р. Я.; Ященко, А. М.; Луцик, А. Д.; Ivankevych, R. Ya.; Yashchenko, A. M.; Lutsyk, A. D.
2017Морфометрический анализ пренатального и постнатального созревания кардиомиоцитов крысЗагоруйко, Г. Е.; Загоруйко, Ю. В.; Загоруйко, Г. Є.; Загоруйко, Ю. В.; Zahoruiko, H. Ye.; Zahoruiko, Yu. V.
2017Краніометричне дослідження лобової пазухи людиниДовбня, Юлія Миколаївна; Довбня, Юлия Николаевна; Dovbnya, Y. M.
2017Морфологічна характеристика формування капсули суглобу щурів у післянатальному періоді у нормі та експериментіГригор’єва, О. А.; Скаковський, Е. Р.; Григорьева, Е. А.; Скаковский, Э. Р.; Grygorieva, O. A.; Skakovsky, E. R.
2017Стан мікроструктурної організації слизової губи, кута рота та ланок їх гемомікроциркуляторного русла на ранніх термінах перебігу експериментального стрептозотоциніндукованого цукрового діабетуГнідик, Ю. В.; Гнидик, Ю. В.; Hnidyk, J.
2017Морфологические изменения в печени крыс под влиянием противоопухолевого препарата оксалиплатинБардер, Э. Г.; Дудниченко, А. С.; Бардер, Е. Г.; Дудніченко, О. С.; Barder, E. G.; Dudnichenko, A. S.
2017Циркуляція грибів роду Candida у внутрішньому середовищі багатопрофільного стаціонаруСобкова, Ж. В.; Коломієць, В. Б.; Савицький, О. Ф.; Сурмашева, О. В.; Росада, М. О.; Собкова, Ж. В.; Коломиец, В. Б.; Савицкий, А. Ф.; Сурмашева, Е. В.; Росада, Н. А.; Sobkova, J. V.; Коlomiets, V. B.; Savitskiy, A. F.; Surmasheva, О. V.; Rosada, M. О.
2017Вплив детергенту, хімотрипсину та фагів на утворення біоплівок стафілококамиСеменчук, П. О.; Соколова, І. Є.; Воробєй, Є. С.; Вінніков, А. І.; Семенчук, П. А.; Соколова, И. Е.; Воробей, Е. С.; Винников, А. И.; Semenchuk, P. A.; Sokolova, I. E.; Vorobey, E. S.; Vinnikov, A. I.
2017Вплив продуктів метаболізму Lactobacillus rhamnosus GG на тест-культури стафілококів та коринебактерійІсаєнко, О. Ю.; Книш, О. В.; Бабич, Є. М.; Ківва, Ф. В.; Балак, О. К.; Набойченко, О. А.; Исаенко, Е. Ю.; Кныш, О. В.; Бабич, Е. М.; Кивва, Ф. В.; Балак, А. К.; Набойченко, Е. А.; Isaenko, О. Yu.; Knysh, O. V.; Babych, E. M.; Kivva, F. V.; Balak, O. K.; Naboychenko, O. A.
2017Етіологічні особливості негоспітальної пневмонії у хворих різних вікових групДекун, Т. Ю.; Соколова, І. Є.; Ювко, А. В.; Братусь, О. В.; Вінніков, А. І.; Декун, Т. Ю.; Соколова, И. Е.; Ювко, А. В.; Братусь, Е. В.; Винников, А. И.; Dekun, T. Y.; Sokolova, I. E.; Yvko, A. V.; Bratys, E. V.; Vinnikov, A. I.
2017Спосіб вертикальної фіксації об’єктів дослідження під час проведення комп’ютерної томографії щелепно-лицевої та черепно-мозкової ділянокОшурко, А. П.; Олійник, І. Ю.; Цигикало, О. В.; Ошурко, А. П.; Олийнык, И. Ю.; Цигикало, А. В.; Оshurko, А. P.; Olijnyk, I. Yu.; Tsyhykalo, O. V.
2017Визначення показників стану м’язів за допомогою удосконаленого міотонометраКороль, Дмитро Михайлович; Тончева, Катерина Дмитрівна; Ніколов, Володимир Володимирович; Оніпко, Євген Леонідович; Єфименко, Артем Сергійович; Король, Дмитрий Михайлович; Тончева, Екатерина Дмитриевна; Николов, Владимир Владимирович; Онипко, Евгений Леонидович; Ефименко, Артем Сергеевич; Korol, D. M.; Toncheva, K. D.; Nikolov, V. V.; Onipko, Ye. L.; Yefimenko, A. S.
2017Рентген-флуоресцентний спектральний аналіз сучасних виробів для пірсингуБондаренко, О. В.; Bondarenko, О. V.
2017Сучасні можливості дистанційних форм на післядипломному етапі освітиНауменко, Л. Ю.; Лепський, В. В.; Борисова, І. С.; Березовський, В. М.; Лепский, В. В.; Борисова, И. С.; Березовский, В. Н.; Naumenko, L.; Lepskiy, V.; Borisovа, I.; Berezovsky, V.
2017Особливості засвоєння «Загальної хірургії» шляхом використання різних баз і методівМіщук, В. В.; Мищук, В. В.; Mishchuk, V. V.
2017Методологічні підходи та особливості проведення семінарських занять з дисципліни «Етика і деонтологія у фармації» на фармацевтичному факультетіКупновицька, І. Г.; Губіна, Н. В.; Белегай, Р. І.; Артеменко, Н. Р.; Фітковська, І. П.; Клименко, В. І.; Купновицкая, И. Г.; Губина, Н. В.; Белегай, Р. И.; Артеменко, Н. Р.; Фитковская, И. П.; Клименко, В. И.; Kupnovytska, I. G.; Hubina, N. V.; Belegy, R. I.; Artemenko, N. R.; Fitkovska, I. P.; Klimenko, V. I.
2017Система оцінювання знань студентів на кафедрі анатомії людини ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»Довгаль, Г. В.; Довгаль, М. А.; Жаріков, М. Ю.; Абдул-Огли, Л. В.; Крамар, С. Б.; Жариков, Н. Ю.; Абдул-Оглы, Л. В.; Крамарь, С. Б.; Dovgal, H. V.; Dovgal, M. A.; Zharikov, M. Yu.; Abdul-Ogly, L. V.; Kramar, S. B.
2017Фенотипові особливості хворих із синдромом Марфана, які проконсультовані у Львівському міжобласному медико-генетичному центрі у 2001-2016 рокахОсадчук, З. В.; Акопян, Г. Р.; Влох, М. В.; Ковалів, І. Б.; Кіцера, Н. І.; Осадчук, З. В.; Акопян, Г. Р.; Влох, М. В.; Ковалив, И. Б.; Кицера, Н. И.; Оsadchuk, Z.; Аkopyan, H.; Vloh, М.; Коvaliv, І.; Kitsera, N.
2017Фосфоліпідний склад імунокомпетентних клітин у дітей, хворих на основні нозологічні форми атопічної патологіїШмуліч, О. В.; Загоруйко, Ю. В.; Шмулич, О. В.; Загоруйко, Ю. В.; Shmulich, O. V.; Zagoruiko, Y. V.
2017Результати малоінвазивних та відкритих хірургічних втручань при ускладненнях гострого панкреатитуФелештинський, Ярослав Петрович; Бондаренко, О. М.; Бондаренко, М. Д.; Фелештинский, Ярослав Петрович; Бондаренко, А. Н.; Бондаренко, Н. Д.; Feleshtynskyy, Ya. P.; Bondarenko, O. M.; Bondarenko, M. D.
2017Використання екстрактів рослин-саліцилатів як природного джерела натрію 2-оксибензенкарбоксилату в якості замінника 2-ацетилоксибензойної кислотиСоколенко, Валентина Миколаївна; Дуброва, Є. О.; Лоцько, М. І.; Пуденко, Оксана Ростиславівна; Міщенко, Ігор Віталійович; Соколенко, Валентина Николаевна; Дуброва, Е. А.; Лоцько, М. И.; Пуденко, Оксана Ростиславовна; Мищенко, Игорь Витальевич; Sokolenko, V. M.; Dubrova, Ye. O.; Lots’ko, M. I.; Pudenko, O. R.; Mistchenko, I. V.
2017Зв’язок поліморфізмів генів ARMS2 (rs10490924), CFH (rs800292), VEGFA (rs2010963 таrs699947) з наявністю «вологої» форми ВМД у хворих української популяціїРиков, С. О.; Шаргородська, І. В.; Лаврик, Н. С.; Фролова, С. С.; Рыков, С. А.; Шаргородская, И. В.; Лаврик, Н. С.; Фролова, С. С.; Rykov, S. O.; Shargorodska, I. V.; Lavryk, N. S.; Frolova, S. S.
2017Повышение эффективности комплексной терапии при лечении детей с гнойными менингитамиОруджева, A. Д.; Orudjeva, A. J.
2017Особенности сосудистой системы пациентов с метаболическим синдромом в разных возрастных группахМустафаева, А. Г.; Мустафаєва, А. Г.; Mustafayeva, A. G.
2017Вплив ступеня артрозу колінного суглобу на вираженість синовіїту. Результати УЗДМогила, Олександр Олександрович; Могила, Александр Александрович; Mohyla, O. O.
2017Ревматизм или новая нозологическая форма? (клинический случай)Макеева, Н. И.; Одинец, Ю. В.; Сергиенко, Е. В.; Губарь, С. О.; Осмачко, И. Е.; Бойко, О. Н.; Макєєва, Н. І.; Одинець, Ю. В.; Сергієнко, К. В.; Губарь, С. О.; Осмачко, І. Є.; Бойко, О. М.; Makieieva, N. I.; Odynets, Yu. V.; Serhiienko, K. V.; Gubar, S. O.; Osmachko, I. Ye.; Boiko, O. N.
2017Динаміка змін маркерів біоенергетичних процесів та цитолізу у щурів після ураження нітритом натрію на тлі тютюнової інтоксикаціїЛихацький, П. Г.; Фіра, Л. С.; Гонський, Я. І.; Лихацкий, П. Г.; Фира, Л. С.; Гонский, Я. И.; Lyhatskyi, P. G.; Fira, L. S.; Gonskyi, Yi. I.
2017Математико-статистичний аналіз прогнозування ступеня тяжкості стану хворих на хронічне обструктивне захворювання легень з супутньою гіпертонічною хворобоюКапустник, В. А.; Істоміна, О. В.; Зайцева, О. В.; Истомина, О. В.; Kapustnik, V. A.; Istomina, O. V.; Zaytseva, O. V.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 50 of 90